LAT konsultacijos

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Įmonių bankroto įstatymo bei Viešųjų pirkimų įstatymo normų taikymo

A3-86 2003 m. birželio 30 d.

Klausimas. CPK 611 straipsnyje numatyta, kad teismo nutartimi išieškomos vykdymo išlaidos. Kokia tvarka nagrinėjami antstolių pareiškimai? Ar užvedamos civilinės bylos, ar nutartis priimama vykdomojoje byloje? Bylos nagrinėjamos rašytinio ar žodinio proceso tvarka? Ar iš skolininko išieškomos teismo išlaidos?
« Atgal

Konsultacija. Pagal CPK 610 straipsnį įvykdžius sprendimą vykdymo išlaidos (CPK 609 straipsnio 1 dalis) išieškomos iš skolininko. CPK 611 straipsnio 1 dalis nustato, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą, prašydamas tas sumas priteisti. Antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo teisme nagrinėjamas vykdomojoje byloje CPK 593 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 593 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CPK 593 straipsnio 3 dalį tokie pareiškimai paprastai nagrinėjami šalims nepranešus, taigi rašytinio proceso tvarka. Kartu ši teisės norma nedraudžia teismui šiuos pareiškimus nagrinėti ir žodinio proceso tvarka. Antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo gavimo teisme dienos (CPK 593 straipsnio 2 dalis). Pareiškimą teismas išsprendžia priimdamas nutartį, kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 593 straipsnio 4, 5 dalys, 611 straipsnio 2 dalis). Tuo atveju, kai antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo išnagrinėjamas žodinio proceso tvarka, teismas nutartimi taip pat išsprendžia išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), priteisimo klausimą.