Bendradarbiavimas

Teisėkuros procesai vertinami mokslinėse išvadose

2017 m. gruodžio 5 d. pasirašyta Lietuvos antstolių rūmų bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriumi habil. dr. Vytautu Nekrošiumi. 

Tai padeda stiprinti mokslinius sprendimų vykdymo sistermos pagrindus. Rengiami ekspertiniai vertinimai Lietuvos antstolių rūmų pateiktiems teisės aktų projektams, mokslinės išvados, susijusios su civilinio proceso teise bei antstolių veiklą reguliuojančių teisės aktų aiškinimu, organizuojami seminarai ir teisinės diskusijos aktualiais antstolių veiklos klausimais.

VU TF prof. habil. dr. V. Nekrošius ir Lietuvos antsatolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė I. Karalienė

Bendradarbiaudami su Vilniaus universitetu, inicijuojame taikomuosius mokslinius tyrimus

2018 m. gruodžio 7 d. pasirašyta Lietuvos antstolių rūmų ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo sutartis atveria kelią taikomiesiems moksliniams tyrimams, kurie gali padėti mažinti streso riziką skolų išieškojimo procese ir atskleisti tipiškas prievolių vengimo strategijas. Sutartį pasirašė Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė Inga Karalienė ir Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas.

Pirmasis bendras darbas – psichologinis antstolių įvaizdžio tyrimas. Taip pat planuojama organizuoti bendrus renginius, sudaryti universiteto studentams sąlygas atlikti praktiką Lietuvos antstolių rūmuose ir antstolių kontorose.

Edgaro Kurausko (VU) nuotraukoje: Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė I. Karalienė ir Vilniaus universiteto rektorius prof. A. Žukauskas

Stipriname bendradarbiavimą su Ukrainos antstoliais

2018 m. kovo 6 d. pasirašytas Ukrainos privačių antstolių asociacijos ir Lietuvos antstolių rūmų bendradarbiavimo memorandumas.

Sutarta keistis patirtimi bei ekspertų žiniomis ugdant privačių antstolių institutą, dalintis informacija apie teisinio reguliavimo naujoves bei organizacines priemones, didinančias antstolių veiklos efektyvumą, taip pat organizuoti konferencijas, seminarus, stažuotes.

 

Dalijamės patirtimi su Kazachstano antstolių organizacija

2017 m. gegužės 2 d. pasirašytas Lietuvos antstolių rūmų ir Kazachstano antstolių rūmų bendradarbiavimo memorandumas. Sutarta keistis pažangiomis sprendimų vykdymo sistemos modernizavimo idėjomis, rengti bendras teorines-praktines konferencijas, organizuoti patirties mainų vizitus.

Memorandumą pasirašo Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė antstolė I. Karalienė ir Kazachstano Astanos miesto regioninių antstolių rūmų pirmininkas Ž. Mausymbekovas