Grįžti atgal

Nauja Lietuvos antstolių patirties eksporto kryptis - Kazachstanas

Nauja Lietuvos antstolių patirties eksporto kryptis - Kazachstanas

Bendradarbiavimo memorandumas. Pasirašo Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė antstolė I. Karalienė ir Kazachstano Astanos miesto regioninių antstolių rūmų pirmininkas Ž. Mausymbekovas

Gegužės 2-3 dienomis Lietuvos antstolių rūmų kvietimu mūsų šalyje lankėsi Kazachstano antstolių rūmų atstovų delegacija, vadovaujama Astanos miesto regioninių antstolių rūmų pirmininko Žanibeko Mausymbekovo. Tai pirmasis vienos didžiausių Vidurio Azijos valstybių antstolių vizitas Lietuvoje.

Svečiams labiausiai rūpėjo Lietuvos antstolių teikiamos paslaugos (ypač - faktinių aplinkybių konstatavimas), antstolių veikloje įdiegti informacinių technologijų sprendimai ir europietiški modernios vadybos metodai, naudojami organizuojant antstolių kontorų darbą.

Lankydamiesi antstolių Ingos Karalienės, Neringos Lipeikienės, Ginto Badikonio, Andriaus Bublio ir Ramūno Kamarausko kontoroje Vilniuje bei antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoroje Kaune, kazachų antstoliai domėjosi pačiais įvairiausiais praktiniais klausimais. Tarp jų –  e. vykdymo procesas, apsilankančių interesantų aptarnavimas, antstolio kontoros administravimas, informacijos gavimo ir perdavimo galimybės panaudojant interneto portalus, elektronines bankų sistemas, mobiliojo ryšio įrenginius.

Pasak Ž. Mausymbekovo, didžiausias priverstinio sprendimų vykdymo iššūkis Kazachstane – užtikrinti skolų išieškojimo efektyvumą ir antstolių paslaugų prieinamumą visuose regionuose.

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkės antstolės Ingos Karalienės teigimu, ne mažiau svarbus antstolių tikslas bet kurioje šalyje – plėsti teisinių paslaugų ratą. Antstolių teikiamos paslaugos mažina bylinėjimosi mastą ir priverstinio poveikio priemonių taikymo poreikį, o kartu gerina ir antstolių įvaizdį.

Kazachstano antstoliai siekia tapti veiksminga elektroninės valdžios dalimi, nes valstybėje, turinčioje 6 kartus didesnį gyventojų skaičių ir užimančioje 42 kartus didesnį plotą palyginti su Lietuva, šiuolaikinės teisinės procedūros be pažangių technologijų tiesiog nebūtų įmanomos. Vis dėlto įdiegtos elektroninės procedūros daugeliu atvejų dar neužtikrina šimtaprocentinių galimybių dalyvauti išieškojimo procese nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, skirtingai negu Lietuvoje, Kazachstane vykstančių elektroninių varžytynių laimėtojui tenka vykti į antstolio kontorą, kad pasirašytų turto pardavimo aktą. 

Lietuvos antstolių veikloje naudojamos informacinės sistemos, Lietuvos antstolių patirtis teikiant teisines paslaugas, taip pat antstolių veiklos kontrolės įgyvendinimas svečiams pristatytas Lietuvos antstolių rūmuose surengtos apskritojo stalo diskusijos metu. Savo įžvalgomis ir aktualia praktine informacija pasidalijo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, teisėja  prof. Egidija Tamošiūnienė, šio skyriaus teisėjas prof. Vigintas Višinskis, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės veiklos skyriaus vedėjas Igor Golubajev,  Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė Inga Karalienė, antstolis Valdas Čeglikas ir valdytoja Dovilė Satkauskienė.

Kazachstano antstoliai pripažįsta, kad jų šalyje yra aktualios tos pačios problemos, su kuriomis susiduria daugelio valstybių antstoliai: visuomenės tolerancija teisės pažeidėjams ir teismo sprendimų nevykdantiems asmenims, didelis išlaikymo (“alimentų“) išieškojimo bylų skaičius ir ribotos galimybės išieškoti šios kategorijos skolas. Lietuvoje antstolio padėjėjas turi įstatymų suteiktus įgaliojimus atlikti procesinius veiksmus, o Kazachstano antstolio padėjėjų instituto reglamentavimą būtina ateityje tobulinti.

Vizito metu pasirašytas Kazachstano antstolių rūmų ir Lietuvos antstolių bendradarbiavimo memorandumas. Sutarta keistis patirtimi bei ekspertų žiniomis ugdant privačių antstolių institutą, bendradarbiauti kuriant ir diegiant antstolių veikloje naudojamas šiuolaikines technologijas, dalintis informacija apie teisinio reguliavimo naujoves bei organizacines priemones, didinančias antstolių veiklos efektyvumą, taip pat organizuoti konferencijas, seminarus, stažuotes.

Privačiais pagrindais veikiančių antstolių kontoros Kazachstane pradėjo veikti prieš penkerius metus. Proveržis profesinės asociacijos veikloje įvyko 2015  m. Šiuo metu Kazachstano privačių antstolių rūmai vienija 1500 antstolius. Specialiai įsteigtas mokymų centras užtikrina aukštą antstolių ir jų kontorų darbuotojų kvalifikaciją ir periodinį profesinių žinių tobulinimą. 

Kazachstano automatizuotoje vykdymo proceso informacinėje sistemoje veikia Teisingumo ministerijos sukurtas vykdymo proceso šalių (skolininkas, išieškotojas) kabinetas. Šiame kabinete šalys gali susipažinti su vykdymo proceso eiga ir peržiūrėti visą procesinę medžiagą. Be to, kilus klausimams dėl teismo sprendimo vykdymo, skolininkas arba išieškotojas turi galimybę nuotoliniu būdu pateikti klausimą antstoliui, esant būtinybei – pateikti ir dokumentą, taip pat galima apmokėti susidariusią skolą naudojantis „elektroninės vyriausybės“ mokėjimo platforma.

Apskritojo stalo diskusija
Atminimo dovana Lietuvos antstolių rūmams. I. Karalienė ir Ž. Mausymbekovas
Atminimo dovana Teisingumo ministerijai. Ž. Mausymbekovas ir I. Golubajev
Svečiai antstolių kontoroje
Svečiai antstolių kontoroje
Svečiai antstolių kontoroje
Grįžti atgal