Grįžti atgal

Mediacija – nauja antstolių teisinė paslauga

Mediacija – nauja antstolių teisinė paslauga

Įsigaliojus Antstolių įstatymo 21 str. pakeitimui, nuo 2017 m. liepos 13 d. antstoliai gali teikti daugiau teisinių paslaugų. Jų sąrašas papildytas mediacija sprendžiant ginčus.

Nuo šiol mediacija tampa atskira paslauga, nors antstoliai ir anksčiau dažnai pasitelkdavo mediacijos priemones spręsdami konfliktus.

Jos ypač svarbios vykdant šeimos bylų sprendimus, kurių įvykdyti be racionalaus kompromiso tarp proceso šalių nebūtų įmanoma. 2016 metais antstolių kontorose iš viso buvo vykdomi 132 sprendimai, susiję su nepilnamečiais vaikais, tarp jų – 3 sprendimai dėl vaiko perdavimo. Kviesdamas dalyvius prie derybų stalo, antstolis veikia kaip nešališkas tarpininkas ir motyvuoja aktyviai ieškoti taikaus susitarimo. Geriausias tokių procesų rezultatas pasiekiamas tada, kai konflikto šalys randa būdą suderinti vaiko ir abiejų tėvų interesus. 

Antstoliai veikia kaip mediatoriai ir teikdami tarpininkavimo vykdant turtines prievoles, arba ikiteisminio skolų išieškojimo paslaugą. Skolininkas skatinamas geranoriškai atsiskaityti nelaukiant teismo proceso, o išieškotojui gali būti siūloma rinktis lankstesnį lėšų atgavimo būdą, jeigu tai didina tikimybę be teismo susigrąžinti skolą arba didesnę jos dalį. Tačiau minėtu atveju mediacijos paslauga buvo galima tik iki teismo sprendimo.

Naujasis įstatymo pakeitimas leidžia pasitelkti antstolių vykdomą mediaciją bet kuriame ginčo etape.

Mediacijos pasaulinėje praktikoje įprasta, kad tarpininku (mediatoriumi) dažnai skiriamas teisininkas profesionalas, kuris turi reikiamų žinių ir gali kvalifikuotai padėti šalims susitaikyti. Antstolių įstatymo pakeitimu siekiama ir Lietuvoje sudaryti kuo platesnes galimybes, kad tiesiogines mediacijos paslaugas tarp kitų teisininkų galėtų teikti ir antstoliai.

Antstolių veikla yra griežtai reglamentuojama įstatymu, jiems keliami aukšti profesinės kvalifikacijos, etikos ir darbo organizavimo reikalavimai. Tai vartotojams leidžia pasitikėti antstolių teikiamomis mediacijos paslaugomis. Kartu skatinamas platesnis šio alternatyvaus (neteisminio) ginčų sprendimo būdo taikymas praktikoje. Didesnę dalį ginčų išsprendžiant mediacijos būdu, būtų mažinamas teismų darbo krūvis, taip pat taupomos privačių asmenų ir valstybės biudžeto lėšos, kurių prireikia spręsti ginčams teisme. Turėdami didelę finansinių problemų sprendimo patirtį, antstoliai gali sėkmingai teikti mediacijos paslaugą turtiniuose ir kituose ginčuose.

Antstolių teisinės paslaugos - dokumentų įteikimas, tarpininkavimas vykdant turtines prievoles, faktinių aplinkybių konstatavimas ir kitos - labai dažnai padeda išspręsti ginčus be teismo. Nuo šiol viena iš priemonių siekti taikaus susitarimo tampa ir mediacija.

Grįžti atgal