Grįžti atgal

Ruošdamasi užsienio dokumentų įteikimui, Latvija įsiklauso į Lietuvos antstolių patarimus

Ruošdamasi užsienio dokumentų  įteikimui, Latvija įsiklauso į Lietuvos antstolių patarimus

Iš kairės į dešinę: Lietuvos antstolių rūmų valdytoja D. Satkauskienė ir Latvijos antstolių rūmų prezidiumo vicepirmininkė I. Kruka

Gruodžio 7 d. Latvijos sostinėje Rygoje vykusios tarptautinės konferencijos metu daug dėmesio skirta Lietuvos patirčiai įteikiant iš užsienio siunčiamus teisminius ir neteisminius dokumentus.

Anksčiau teismų vykdyta užsienio dokumentų įteikimo funkcija Lietuvos antstoliams perduota nuo 2016 m. sausio 1 d.  Tarptautinių dokumentų įteikimą Lietuvos antstoliai pradėjo pirmieji Baltijos šalyse. Per beveik dvejus metus gauta apie 300 prašymų įteikti dokumentus iš 28 šalių. Daugiausia – iš Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Latvijos.

Lietuvos antstolių rūmams konferencijoje atstovavusios valdytojos Dovilės Satkauskienės teigimu, sklandžios užsienio dokumentų įteikimo procedūros atskleidžia antstolių turimą potencialą vykdyti ne tik skolų išieškojimo funkcijas, bet ir teikti vis platesnio spektro teisines paslaugas.

Didžioji dalis dokumentų, kurių siuntėjai nurodo teisingus ir išsamius adresato duomenis, yra sėkmingai įteikiami.

Užbaigdami procedūrą, antstoliai užpildo įteikimo sertifikatą, kuris persiunčiamas dokumento siuntėjui.

Lietuvos antstolių rūmai veikia kaip užsienio valstybių teisminius ir neteisminius dokumentus Lietuvoje priimanti institucija: administruoja gaunamus prašymus įteikti dokumentus, koordinuoja jų paskirstymą ir perdavimą antstoliams, renka ir sistemina statistinius duomenis apie gaunamus prašymus.

Kaip pabrėžė Prancūzijoje ir Vokietijoje dirbantis teisinės firmos WEIL & ASSOCIES advokatas Heinz Weil, antstolių darbas užsienio dokumentų įteikimo srityje padeda užtikrinti operatyvų ir patikimą dokumentų judėjimą Europos Sąjungos erdvėje, spartina informacijos mainus. Todėl šis tarptautinis instrumentas tampa viena iš svarbiausių Europos teisinio saugumo ir vientisumo garantijų.

Tarptautinė konferencija, skirta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo, dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo įgyvendinimui bei tarptautinėms teisinių dokumentų įteikimo procedūroms aptarti surengta Latvijos teisingumo ministerijos ir Latvijos teismų administracijos iniciatyva, bendradarbiaujant su Latvijos antstolių rūmais.

Aktualūs Lietuvos ir Latvijos antstolių bendradarbiavimo klausimai aptarti konferencijos išvakarėse vykusiame Lietuvos antstolių rūmų valdytojos Dovilės Satkauskienės susitikime su Latvijos antstolių rūmų prezidiumo vicepirmininke Iveta Kruka.

 SEKITE MUS FACEBOOK PUSLAPYJE!

Grįžti atgal