Grįžti atgal

Lietuvos antstolių rūmai bendradarbiaus su Vilniaus universitetu

Lietuvos antstolių rūmai bendradarbiaus su Vilniaus universitetu

Edgaro Kurausko (VU) nuotraukoje: Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė I. Karalienė ir Vilniaus universiteto rektorius prof. A. Žukauskas

Lietuvos antstolių rūmų ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo sutartis atveria kelią taikomiesiems moksliniams tyrimams, kurie gali padėti mažinti streso riziką skolų išieškojimo procese ir atskleisti tipiškas prievolių vengimo strategijas.

Gruodžio 7 d. sutartį pasirašė Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė Inga Karalienė ir Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas.

 

Kaip akcentavo I. Karalienė, su sprendimų vykdymo procesu susiję moksliniai tyrimai - ne tik antstolių institucijos, bet ir visos teisinės valstybės interesas.

Antstolių darbe sukaupiama daug naudingos praktinės informacijos, tačiau tam, kad jos pagrindu būtų padarytos analitinės išvados ar sukurtos veiksmingos metodikos problemoms spręsti, reikia mokslo žinių. Jos žodžiais, viena iš akis badančių problemų yra administracinės teisės pažeidėjų masinis piktnaudžiavimas valstybės lengvatomis. Tūkstančiai prasižengusių asmenų naudojasi skiriamomis pašalpomis ir nesiruošia nei mokėti administracinių baudų, nei dirbti viešųjų darbų.

Rektorius prof. A. Žukauskas pripažino, kad tokia situacija atspindi ne socialinį teisingumą, bet socialinį nesusitvarkymą. Pasak jo, savo teisėmis piktnaudžiaujantys išlaikytiniai taip pat prisideda prie to, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje dirbantiems profesoriams, docentams, asistentams valstybė tegali mokėti tokius atlyginimus, kokius gauna neaukštos kvalifikacijos darbuotojai – vairuotai ar pardavimų specialistai. Piktnaudžiavimo strategijų ir konfliktinių situacijų gilesnis įvertinimas psichologiniu aspektu yra kelias ir į geresnį valstybės lėšų paskirstymą, ir į streso valdymą, sakė prof. A. Žukauskas.

Lietuvos antstolių rūmai ir Vilniaus universitetas bendradarbiaus srityse, apimančiose bendrų projektų inicijavimą ir vykdymą, mokymus ir kvalifikacijos kėlimą bei keitimąsi duomenimis. Bendradarbiavimo sutartis bus įgyvendinama per Filosofijos ir Teisės fakultetus.

Galimos bendradarbiavimo formos po sutarties pasirašymo aptartos su Filosofijos fakulteto dekanu prof. dr. Arūnu Poviliūnu, partnerystės prodekanu doc. dr. Kęstučiu Dubniku ir Bendrosios Psichologijos katedros vedėju prof. dr. Gintautu Valicku.

Artimiausių darbų sąraše – psichologinis gyventojų nuomonės tyrimas, kuriame dalyvausiančiam studentui bus skirta Lietuvos antstolių rūmų stipendija. Taip pat planuojama organizuoti bendrus renginius, sudaryti universiteto studentams sąlygas atlikti praktiką Lietuvos antstolių rūmuose ir antstolių kontorose.

SEKITE MUS FACEBOOK PUSLAPYJE!

Edgaro Kurausko (VU) nuotraukose - sutarties pasirašymo akimirkos
LAR prezidiumo pirmininkė, antstolė I. Karalienė ir VU rektorius prof. A. Žukauskas
LAR prezidiumo pirmininkė, antstolė I. Karalienė ir VU rektorius prof. A. Žukauskas
Susitikimo dalyviai
Grįžti atgal