Grįžti atgal

90 proc. antstoliams patikėtų dokumentų pasiekia tikslą

90 proc. antstoliams patikėtų dokumentų pasiekia tikslą

Iš karės į dešinę: antstolė S. Vaicekauskienė, prof. dr. E. Tamošiūnienė, žurnalistas R. Musnickas, advokatas dr. D. Poška

Tinkamas dokumentų įteikimas – būtina sąlyga sklandžiai teismo proceso pradžiai ir pabaigai. Praktika patvirtina, kad ši veiksminga antstolių paslauga taip pat skatina geranorišką atsiskaitymą ir mažina naujų reikalavimų priverstinai išieškoti skolas skaičių. Pagal statistiką 2017 m. antstoliams pateikta 9 proc. mažiau naujų reikalavimų, negu 2016 m.

Šansas nepriimti antstolio įteikiamų dokumentų – vos vienas iš dešimties. 90 proc. antstoliams patikėtų dokumentų pasiekia tikslą.

Tai akcentuota sausio 23d. vykusioje „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“.

Pasak laidoje dalyvavusios Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės prof. dr. Egidijos Tamošiūnienės, tinkamas dokumentų įteikimas yra būtina sąlyga užtikrinant pagrindines abiejų proceso šalių – kreditoriaus ir skolininko – teises. Laiku įteikiant dokumentus, užtikrinamas teisminės gynybos prieinamumas, galimybė reikšti prašymus ir prieštaravimus ginant savo interesus.

 

„Gali būti labai geras sprendimas, visi įrodymai gali būti surinkti, bet jeigu paaiškėtų, kad nebuvo įteiktas kažkuris procesinis dokumentas, ar byla vyko atsakovui nedalyvaujant, vėliau tokį teismo sprendimą tektų panaikinti ir visą procesą pakartoti iš naujo,“- kalbėjo E. Tamošiūnienė.

Jos žodžiais, Europos Žmogaus Teisių Teismas jau keletą kartų yra pasisakęs, kad Lietuva pažeidė asmens teisę į tinkamą teismo procesą, kai buvo netinkamai įteikti procesiniai dokumentai.

Poreikis kreiptis į antstolį dėl dokumentų įteikimo dažniausiai iškyla skolų priteisimo procesuose, sakė Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narė, antstolė Sonata Vaicekauskienė.

„Teismas siunčia atsakovui ieškinį ar paskolos sutartį paštu, pasitelkia kurjerių tarnybas, o atsakovas neatidaro durų. Tam, kad procesas nebūtų toliau vilkinamas, teismas priima sprendimą patikėti dokumentų įteikimą antstoliui, arba net pačiam ieškovui pasiūlo kreiptis į antstolį dėl dokumentų įteikimo,“ – kalbėjo S. Vaicekauskienė, pabrėždama, kad antstolis dokumentų įteikimo problemas išsprendžia labai greitai.

Antstolės S. Vaicekauskienės teigimu, antstolių įteikiami ir perduodami dokumentai nesutariančioms šalims neretai padeda susikalbėti, greičiau rasti kompromisą ir baigti ginčą taikiu susitarimu, po kurio nebereikia bylinėtis ir reikalauti skolų priverstine tvarka.

Advokatas dr. Deividas Poška pabrėžė, kad antstoliai įteikia net tik procesinius dokumentus teismo pavedimu. Šia paslauga gali pasinaudoti visi privatūs fiziniai ar juridiniai asmenys, sprendžiantys savo problemas ir susitardami su antstoliu dėl bet kokių dokumentų įteikimo. Tai atvejai, kai užsakovas delsia atsiskaityti ir nepriima sąskaitos faktūros, rangovas – pretenzijos, verslo partneris – akto apie sutarties nutraukimą, o konfliktiškas akcininkas –  pranešimo apie akcininkų susirinkimą. Advokato žodžiais, būna situacijų, kai įteikimo procese svarbios valandos ir net minutės. Pavyzdžiui - kai reikia įteikti skubos tvarka priimtą teismo sprendimą, uždraudžiantį tam tikram asmeniui balsuoti akcininkų susirinkime.

Jeigu reikia, svarbius dokumentus antstolis nugabena adresatui jau po valandos. Antstolis taip pat užtikrina, kad gavėjui įteiktas būtent siunčiamas dokumentas, o ne koks nors sveikinimo atvirukas ar į voką įdėtas baltas lapas, kaip mėgsta aiškinti apsimetantys, kad apie teismo procesą ar verslo partnerio pretenzijas nieko nežino (kai įteikimą patvirtina tik pašto šaknelė, išsiginti, kad voke nebuvo reikiamo dokumento, ne taip ir sunku).

Antstolių atliekamas dokumentų įteikimas patikimesnis negu įteikimas siunčiant registruotu paštupirmiausia todėl, kad šiuo atveju dokumentų įteikimo procedūras atlieka profesionalūs teisininkai,  turintys daugiau galimybių surasti ir identifikuoti adresatą, negu jų turi pašto pasiuntiniai. Jei reikia, antstoliai vyksta į adresato namus net po 7 kartus, net tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Žinių apie jo buvimo vietą ieškoma socialiniuose tinkluose ar bendraujant su kaimynais. Be to, antstoliai gali įteikti dokumentus skolininko šeimos nariams, namo administracijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai. Antra, antstolių užfiksuotas atsisakymas priimti įteikiamą procesinį dokumentą yra prilyginamas dokumento įteikimui, todėl neįteikimo rizika yra mažiausia. Trečia, asmenys teisinius dokumentus vertina atsakingiau, kai juos įteikiantys antstoliai arba antstolių padėjėjai kvalifikuotai išaiškina teisines pasekmes, kurias gali sukelti dokumento priėmimas ar nepriėmimas.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos antstoliai pirmieji Baltijos šalyse pradėjo vykdyti užsienio dokumentų įteikimo funkciją, kurią anksčiau vykdė teismai. Per dvejus metus operatyviai įteiktos 325 siuntos su dokumentais iš užsienio šalių. Daugiausia – iš Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Latvijos.

SEKITE MUS FACEBOOK PUSLAPYJE!

Grįžti atgal