Grįžti atgal

Lietuvos antstolių rūmai stiprina bendradarbiavimą su Ukrainos antstoliais

Lietuvos antstolių rūmai stiprina bendradarbiavimą su Ukrainos antstoliais

2018 m. kovo 6 d. pasirašytas Ukrainos privačių antstolių asociacijos ir Lietuvos antstolių rūmų bendradarbiavimo memorandumas.

Sutarta keistis patirtimi bei ekspertų žiniomis ugdant privačių antstolių institutą, dalintis informacija apie teisinio reguliavimo naujoves bei organizacines priemones, didinančias antstolių veiklos efektyvumą, taip pat organizuoti konferencijas, seminarus, stažuotes.

Ukraina jau kurį laiką aktyviai įgyvendina teisinės sistemos reformas, įskaitant teismo sprendimų vykdymo reformą. Privatūs antstoliai Ukrainoje pradėjo veiklą prieš mažiau nei dvejus metus. Ukrainos antstoliams itin reikalinga Lietuvos sprendimų vykdymo profesionalų patirtis ir žinios.

Ukrainos antstoliai pripažįsta, kad jų šalyje yra aktualios tos pačios problemos, su kuriomis susiduria daugelio valstybių antstoliai: visuomenės pakantumas teisės pažeidėjams ir teismo sprendimų nevykdantiems asmenims ir ribotos galimybės išieškoti šios kategorijos skolas, informacinių technologijų diegimo į vykdymo procesą klausimai.

Ukrainoje, taip pat kaip Bulgarijoje ir Gruzijoje, valstybinė sprendimų vykdymo sistema pertvarkoma į privačią laipsniškai: pereinamuoju laikotarpiu šalyje veiks ir privatūs, ir valstybės išlaikomi antstoliai. Šiuo metu Ukrainoje jau veikia 106 privatūs antstoliai. Planuojama, kad 45 mln. gyventojų turinčioje šalyje privačių antstolių skaičius per keletą artimiausių metų turėtų pasiekti ir viršyti tūkstantį, o valstybinių antstolių kontorų – atitinkamai sumažėti.

Lietuvos antstolių rūmai tikisi, kad metodinė pagalba ir patarimai paspartins privačių antstolių įsitvirtinimą Ukrainos teisinėje sistemoje, o užsimezgęs profesinis bendradarbiavimas bus naudingas abiem pusėms.

SEKITE MUS FACEBOOK!

Grįžti atgal