Grįžti atgal

Europos ekspertams pristatyta Antstolių rūmų veikla pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje

Europos ekspertams pristatyta Antstolių rūmų veikla pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje

Lietuvos antstolių rūmų valdytoja D. Satkauskienė ir ekspertė teisės konsultantė I. Matuolytė

Su vertinimo vizitu Lietuvoje besilankantiems Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL) atstovams gegužės 7 d. pristatyta Lietuvos antstolių rūmų veikla įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei kontrolę.

Teisingumo ministerijoje vykusiame susitikime Lietuvos antstolių rūmams atstovavo  valdytoja Dovilė Satkauskienė ir ekspertė-teisės konsultantė Indrė Matuolytė.

Pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą Lietuvos antstolių rūmai yra šio įstatymo vykdymo priežiūros institucija.

Antstolių rūmai patvirtina antstoliams ir antstolio atstovams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, prižiūri antstolių veiklą įgyvendinant prevencijos priemones, konsultuoja antstolius minėtų nurodymų įgyvendinimo klausimais. Be to, Antstolių rūmai teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mažinimo veiksmų planą, atlieka antstolių patikrinimus. 2017 m. įvairiose antstolių kontorose atlikti 73 patikrinimai. Periodiškai organizuojami antstolių mokymai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos temomis.

Visos šios priemonės padeda užtikrinti maksimalų piniginių operacijų skaidrumą antstolių veikloje.

SEKITE MUS FACEBOOK!

Grįžti atgal