Grįžti atgal

Su Vilniaus universitetu

Su Vilniaus universitetu

2018 m. gruodžio 7 d. pasirašyta Lietuvos antstolių rūmų ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo sutartis atveria kelią taikomiesiems moksliniams tyrimams, kurie gali padėti mažinti streso riziką skolų išieškojimo procese ir atskleisti tipiškas prievolių vengimo strategijas. Sutartį pasirašė Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė Inga Karalienė ir Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas.Pirmasis bendras darbas – psichologinis antstolių įvaizdžio tyrimas. Taip pat planuojama organizuoti bendrus renginius, sudaryti universiteto studentams sąlygas atlikti praktiką Lietuvos antstolių rūmuose ir antstolių kontorose.

Grįžti atgal