Grįžti atgal

Lietuvos antstolių geroji patirtis – Ukrainos sprendimų vykdymo sistemos pažangai

Lietuvos antstolių geroji patirtis – Ukrainos sprendimų vykdymo sistemos pažangai

Lietuvos antstolių rūmai siekia prisidėti prie skaidrios ir efektyvios spendimų vykdymo sistemos įtvirtinimo bei palankios investicinės aplinkos kūrimo Ukrainoje.

2018 m. gegužės-rugsėjo mėnesiais įgyvendinamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektas Nr. K2018-VB-UK-06 „Ukrainos teisės sektoriaus reformos įgyvendinimas: antstolių profesinės veiklos ir paslaugų plėtra, pasitikėjimo privačių antstolių institutu stiprinimas visuomenėje.“ Šis Lietuvos antstolių rūmų vykdomas projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir parmos demokratijai programos lėšų.

Projektas skirtas pasitikėjimo Ukrainos teisine sistema didinimui, teigiamo požiūrio į antstolį, vykdantį valstybės patikėtas funkcijas, ugdymui, skaidrios ir veiksmingos antstolių veiklos plėtros skatinimui, pozityvaus investicinio klimato šalyje formavimui.

Grupė Ukrainos privačių antstolių ir Ukrainos Respublikos teisingumo ministerijos atstovų liepos 17-20 dienomis lankysis Lietuvoje su pažintiniu praktiniu vizitu. Svečiai bus supažindinti su Lietuvos antstolių 15 metų veiklos patirtimi vykdant skolų išieškojimą privačiais pagrindais veikiančiose antstolių kontorose ir su informacinių technologijų panaudojimo galimybėmis. Taip pat bus pristatyti profesinės etikos reikalavimai, taikomi Lietuvos antstolių veiklai vykdant funkcijas ir teikiant paslaugas. Liepos 18 d. Lietuvos antstolių rūmuose bus surengta diskusija „Antstolio institutas Lietuvoje ir Ukrainoje.“

Atlikus teisinės aplinkos, Ukrainos teismų praktikos ir antstolių veiklos tobulinimo poreikių analizę, Ukrainos antstoliams bus parengtos darbo organizavimo, klientų aptarnavimo ir antstolių kontorų įvaizdžio gerinimo rekomendacijos. Rekomendacijos bus pristatytos Ukrainos sostinėje Kijeve vyksiančiame antstolių kvalifikacijos kėlimo seminare.

Tikimasi, kad projektas bus naudingas ne tik Ukrainos antstoliams bei antstolių kontorų darbuotojams, bet ir šalies valdžios institucijoms, teismams, advokatams, bankams, kitiems verslo subjektams, gyventojams. Skaidresnė, efektyvesnė antstolių veikla ir geresnis antstolių teikiamų paslaugų prieinamumas, inovatyvūs, Europos Sąjungos valstybėse pasiteisinę darbo organizavimo metodai gerina daugelio kitų įvairių institucijų veiklos kokybę, taip pat – ir visų gyventojų gyvenimo kokybę.

Reformuoti skolų išieškojimo sistemą Ukrainoje imtasi dėl itin žemo teismo antstolių veiklos efektyvumo: jiems pavyksta išieškoti tik apie 3-5 proc. reikalaujamų skolų, o 48 proc. visų išieškojimo procesų užbaigiama konstatuojant visišką skolininkų nemokumą. Valstybinė sprendimų vykdymo sistema Ukrainoje pertvarkoma į privačią laipsniškai: nuo 2017 m. liepos 5 d. šalyje veikia ir privatūs, ir valstybės išlaikomi antstoliai.

                                          

Grįžti atgal