Grįžti atgal

Lietuvos antstolių geroji patirtis – Ukrainos sprendimų vykdymo sistemos pažangai

Lietuvos antstolių geroji patirtis – Ukrainos sprendimų vykdymo sistemos pažangai

Liepos 17 d. Lietuvos antstolių rūmų atstovai, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė bei Seimo narys Andrius Palionis susitiko su Ukrainos Teisingumo ministerijos atstovais ir privačiais antstoliais.

Svečiai iš Ukrainos Lietuvoje lankosi su pažintiniu praktiniu vizitu, kurio tikslas susipažinti su Lietuvos antstolių 15 metų veiklos patirtimi vykdant skolų išieškojimą antstolių kontorose, informacinių technologijų panaudojimo galimybėmis ir profesinės etikos reikalavimais.

Apskrito stalo diskusijoje buvo aptartos antstolių veiklos perdavimo iš valstybinio į privatų sektorių problemos, pasidalinta vertingomis įžvalgomis. Parlamento nariai domėjosi, kaip Ukrainoje vyksta teismo antstolių institucinė reforma.

 „Teismo antstolių sistemos reformos sėkmė buvo ir tai, kad antstoliai į savo veiklą žiūrėjo ne tik kaip į būdą užsidirbti, bet ir kaip ir į valstybės deleguotą pareigą. Valstybė turi turėti aiškią politiką, kad antstoliai galėtų dirbti proceso šalių naudai. Lietuvoje neradome ypatingo reformų recepto, bet mūsų įgyta patirtis bus naudinga Ukrainai“,– pažymėjo parlamentaras J. Bernatonis.

Pristatydama įgyvendinamus projektus ir iniciatyvas Seimo narė R. Šalaševičiūtė pabrėžė, kad itin svarbu išlaikyti proporcingumą tarp kreditorių ir skolininkų. „Daug funkcijų antstolių veiklos reguliavime atlieka teismas, todėl norima sudaryti galimybes be teismo išdėstyti ar atidėti skolos mokėjimą dalimis, taip pat ieškoma priemonių riboti socialines išmokas  piktybiniams skolininkams“, – sako R. Šalaševičiūtė.

Teismo antstolių sistemos reformos sėkmė buvo ir tai, kad antstoliai į savo veiklą žiūrėjo ne tik kaip į būdą užsidirbti, bet ir kaip ir į valstybės deleguotą pareigą,– pažymėjo parlamentaras J. Bernatonis

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė I. Karalienė pasidžiaugė privačių antstolių veiklos efektyvumu palyginus su veikusia valstybine teismo antstolių sistema. "Dirbti tik efektyviai šiuolaikiniam antstoliui jau nepakanka, todėl ieškoma įvairių būdų švelninti skolų išieškojimo procesą ir teikti naudingas teisines paslaugas", - akcentavo antstolė I.Karalienė. Sėkminga Lietuvos antstolių patirtimi jau pasinaudojo Makedonijos, Moldovos, Gruzijos ir Kazachstano antstoliai.

Ukrainos teisingumo ministerijos atstovai pristatė skolų išieškojimo sistemą. Prieš vienerius metus Ukrainoje pradėjo veiklą privatūs antstoliai. Šiuo metu veikia mišri sprendimų vykdymo sistema: 6000 valstybinių ir 130 privačių antstolių. Socialinio pobūdžio išieškojimai kaip iškeldinimas, vaikų išlaikymas, pavesti vykdyti tik valstybiniams antstoliams, tačiau ateityje planuojama plėsti privačių antstolių veiklą. Ukrainos privatūs antstoliai pabrėžė, jog daug antstolių perėjo iš valstybinio į privatų sektorių dėl galimybės vystyti savo profesinę patirtį. Šiuo metu privačiais antstoliais dirba ne tik teismo antstoliai, bet ir buvę kitų profesijų atstovai – advokatai, arbitrai, teisės mokslininkai. Pastebėta, jog valstybės funkcijų delegavimas privatiems antstoliams padeda Ukrainoje pagerinti išieškojimo kokybę.

Diskusija organizuota Lietuvos antstolių rūmams įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektą Nr. K2018-VB-UK-06 „Ukrainos teisės sektoriaus reformos įgyvendinimas: antstolių profesinės veiklos ir paslaugų plėtra, pasitikėjimo privačių antstolių institutu stiprinimas visuomenėje.“ Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Projektas skirtas pasitikėjimo Ukrainos teisine sistema didinimui, teigiamo požiūrio į antstolį, vykdantį valstybės patikėtas funkcijas, ugdymui, skaidrios ir veiksmingos antstolių veiklos plėtros skatinimui, pozityvaus investicinio klimato šalyje formavimui.

SEKITE MUS FACEBOOK!

Akimirkos Lietuvos Respublikos Seime
Akimirkos Lietuvos Respublikos Seime
Akimirkos Lietuvos Respublikos Seime
Akimirkos Lietuvos Respublikos Seime
Akimirkos Lietuvos Respublikos Seime
Grįžti atgal