Grįžti atgal

Lietuvos antstoliai prisideda prie skolų išieškojimo sistemos tobulinimo Ukrainoje

Lietuvos antstoliai prisideda prie skolų išieškojimo sistemos tobulinimo Ukrainoje

Lietuvos antstolių rūmų atstovų delegacija rugsėjo 19-21 dienomis lankėsi Kijeve, Ukrainoje su praktiniu vizitu. Lietuvos delegacija susitiko su Ukrainos teisingumo ministerijos atstovais ir aptarė aktualius sprendimų vykdymo sistemos Ukrainoje klausimus.

Vizito metu taip pat buvo apsilankyta Lietuvos ambasadoje Ukrainoje. Kartu su Lietuvos ambasadoriaus Ukrainoje Mariaus Janukonio ministru patarėju Sauliumi Labučiu diskutuota dėl Ukrainos privačių antstolių veiklos perspektyvų. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė Inga Karalienė, atkreipė susitikimo dalyvių dėmesį į valstybinių antstolių sistemos ir privačių antstolių sistemos efektyvumo skirtumus: valstybės kontroliuojamų antstolių skolų išieškojimo efektyvumas Lietuvoje buvo apie 5 proc., šiuo metu veikiančių privačių – apie 30-40 proc. Lietuvos antstolių rūmų valdytoja taip pat pristatė Antstolių rūmų vykdomo projekto „Ukrainos teisės sektoriaus reformos įgyvendinimas: antstolių profesinės veiklos ir paslaugų plėtra, pasitikėjimo privačių antstolių institutu stiprinimas visuomenėje“ veiklas.

Diskusija su Ukrainos Teisingumo ministerijos atstovais

2018 m. rugsėjo 21 d. privatiems Ukrainos antstoliams buvo surengti mokymai „Privačių antstolių instituto įvaizdžio gerinimas: antstolio darbo organizavimas, klientų aptarnavimas, profesinė etika ir profesinės savivaldos veiklos stiprinimas.“. Mokymų metu vykusią diskusiją moderavo Ukrainos privatus antstolis, Ukrainos privačių antstolių asociacijos tarybos sekretorius Valerii Prytuliak. Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė Inga Karalienė, Antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė ir antstolis Valdas Čeglikas pristatė parengtas rekomendacijas dėl antstolių profesinės veiklos, darbo organizavimo, klientų aptarnavimo ir antstolio įvaizdžio gerinimo priemonių Ukrainoje. Seminaro dalyviai aktyviai domėjosi Lietuvos antstolių praktine patirtimi, jų santykiais su valdžios institucijomis. Aptartos modernių informacinių technologijų taikymo skolų išieškojimo procese galimybės.

Šios veiklos vykdomos Lietuvos antstolių rūmams įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektą Nr. K2018-VB-UK-06 „Ukrainos teisės sektoriaus reformos įgyvendinimas: antstolių profesinės veiklos ir paslaugų plėtra, pasitikėjimo privačių antstolių institutu stiprinimas visuomenėje.“ Lietuvos antstolių rūmų kartu su projekto partneriu –Ukrainos privačių antstolių asociacija – vykdomas projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Projektas skirtas pasitikėjimo Ukrainos teisine sistema didinimui, teigiamo požiūrio į antstolį, vykdantį valstybės patikėtas funkcijas, ugdymui, skaidrios ir veiksmingos antstolių veiklos Ukrainoje plėtros skatinimui, pozityvaus investicinio klimato šalyje formavimui.

Grįžti atgal