Grįžti atgal

Ukraina domisi Lietuvos patirtimi modernizuojant skolų išieškojimo procesus

Ukraina domisi Lietuvos patirtimi modernizuojant skolų išieškojimo procesus

Be naujų informacinių technologijų tolesnė Ukrainos priverstinio sprendimų vykdymo sistemos plėtra yra neįmanoma. Efektyvaus skolų išieškojmo siekiantiems privatiems Ukrainos antstoliams naudinga įsiklausyti į sėkmingą patirtį sukaupusių Europos kolegų patarimus. Tokį požiūrį į skolų išieškojimo modernizavimą išsakė liepos 26 d. Ukrainos Odesos mieste vykusios tarptautinės konferencijos „Nauji privataus antstolio profesijos iššūkiai“ dalyviai.

Kaip pabrėžė ES projekto „Pravo-Justice“ vadovas Dovydas Vitkauskas,  Ukrainoje, kurios valstybinė sprendimų vykdymo sistema  nepajėgia užtikrinti įstatymų viršenybės, efektyviam išieškojimo procesui trukdančias kliūtis gali įveikti tik vežli privati iniciatyva.

Informacinių technologijų sprendimai padeda ir skolininkams, ir kreditoriams, ir antstoliams savo pareigas vykdyti efektyviau. Tikimės, kad privatūs Ukrainos antstoliai sėkmingai išnaudos šiuos privalumus savo darbe,– kalbėjo Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė.

Savo pranešime ji apžvelgė šiuolaikinių informacinių technologijų įtaką skolų išieškojimo procesams Lietuvoje.

Renginio dalyviams pristatyta jau trečius  metus Lietuvoje veikianti modernizuota antstolių informacinė sistema (AIS), kuri suteikia galimybes vis didesnę dalį procedūrų atlikti elektroninėje erdvėje. Naudodamiesi AIS, antstoliai priima automatizuotai atsiunčiamus vykdomuosius dokumentus, sukuria naują vykdomąją bylą, sistemoje esančių duomenų pagrindu formuoja procesinius dokumentus ir pasirašo juos elektroniniu parašu, vykdo finansinę apskaitą.

Pasak D. Satkauskienės, AIS privalumus dar labiau išryškina dvi svarbios posistemės: analogų Europoje neturinti Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) ir pirmoji Baltijos regione elektroninių varžytynių sistema E.varžytynes.lt .

PLAIS centralizuotai tvarko informaciją apie sąskaitų kredito įstaigose apribojimus ir reikalavimus priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš šių sąskaitų, užtikrindama visų išieškotojų lygiateisiškumą: tiek valstybės institucijos,tiek įmonės ar fiziniai asmenys atitinkamą išieškotų lėšų dalį gauna tuo pačiu metu. Elektroninių varžytynių sistema pagyvino areštuoto turto pardavimus, sudarydama sąlygas parduoti daugiau objektų ir už didesnę kainą. Iš viso nuo 2013 m. pradžios, kai varžytynės perkeltos į internetą, Lietuvoje įvyko 10 752 antstolių skelbtos varžytynės kurių metu parduota turto už 238,6 mln. eurų.

Ukrainos privatūs antstoliai elektroniniu būdu kol kas atlieka mažiau procedūrų: tik priima ir rengia kai kuriuos procesinius dokumentus bei pasirašo juos elektroniniu parašu, didelę dalį dokumentų dar siųsdami paštu. Visos informacijos tvarkymas ir siuntimas proceso šalims elektroninio ryšio priemonėmis – dar tik siekiamas tikslas.

Nepaisant to, iš Ukrainos privačių antstolių rengiamų varžytynių skelbimų jau yra ko pasimokyti: jie labai informatyvūs ir modernūs. Beveik 604 tūkst. kvadratinių kilometrų teritoriją turinčioje šalyje potencialiems pirkėjams nebūtina važiuoti šimtus kilometrų, kad apžiūrėtų sudominusį objektą: jie tai gali padaryti internete, peržiūrėdami prie skelbimo pridedamą dronu filmuotą vaizdo medžiagą.

Reformuojamos sprendimų vykdymo sistemos uždavinius kartu su Ukrainos privačių antstolių asociacijos atstovais konferencijos metu taip pat aptarė Ukrainos teisingumo ministerijos, JAV Tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) atstovai, Ukrainos teisėjai, bankroto administratoriai, taip pat Moldovos ir Bulgarijos antstolių organizacijų atstovai.

TV REPORTAŽAS

SEKITE MUS FACEBOOK!

Grįžti atgal