Grįžti atgal

Lietuva ir Ukraina: antstolio pagalba aktuali vykdant arbitražo teismų sprendimus

Lietuva ir Ukraina: antstolio pagalba aktuali vykdant arbitražo teismų sprendimus

Arbitražo teismai gali būti pranašesni už valstybės teismus trumpesniais ir paprastesniais ginčų sprendimo procesais. Tačiau tam, kad ginčą laimėjusi šalis pasiektų realų praktinį rezultatą, būtinos ir veiksmingos arbitražo sprendimų vykdymo procedūros.

Praktiniais pastebėjimais su rugsėjo 6 d. Odesoje vykusio 5-ojo Ukrainos teisinio forumo dalyviais pasidalijo Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė, apžvelgdama arbitražo teismų sprendimų priverstinio vykdymo praktiką bei problematiką Lietuvoje.

„Iš antstolių praktikos akivaizdu, kad arbitražo teismo sprendimo vykdymo rezultatus lemia ne tik antstolio kompetencija, bet ir sprendimo forma. Jeigu antstoliui tenka ilgai aiškinantis, kokie konkretūs išieškotojo reikalavimai vykdytini priverstine tvarka, sprendimo vykdymo veiksmai gali būti uždelsti ir tai gali labai pabloginti proceso perspektyvą“,– kalbėjo D. Satkauskienė.

Arbitražo teismus, mediaciją ir kitus alternatyvius ginčų sprendimo būdus Ukrainos teisininkai vertina kaip modernius teisinius įrankius, kurie artina šalies teisinę sistemą prie pažangių Europos Sąjungos demokratinių valstybių standartų. Ukrainoje vykstantys teisinės sistemos reformos pokyčiai jau kurį laiką kelia karštų diskusijų, o periodiškai keičiami įstatymai neužtikrina teisinės sistemos stabilumo ir tęstinumo.

Pasak Europos Sąjungos Ukrainoje finansuojamo projekto „Pravo-Justice“ vadovo Dovydo Vitkausko, kokybės valdymas inovatyviais metodais ir aukšti profesinės etikos standartai viešajame sektoriuje yra ne mažiau svarbūs už naujus nuolat besikeičiančius įstatymus. Dar daugiau: demokratinėje pliuralistinėje visuomenėje vertėtų susilaikyti nuo dažno ir neapgalvoto įstatymų keitimo.

Šiuo metu Ukrainoje, priešingai nei Lietuvoje, arbitražo teismų sprendimai priimami valstybiniuose ūkiniuose ar teismuose. Kiti privatūs (vadinamieji tretieji teismai) nėra populiarūs tarp Ukrainos verslininkų.

Lietuvos teismai nuo 2012 m. nebedalyvauja išduodant vykdomuosius raštus ir arbitražinius sprendimus priima privatūs arbitražo teismai. Sutarčių nuostatose dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo vis dažniau naudojama arbitražinė išlyga, kai būsimo ginčo nagrinėjimas priskirtinas būtent arbitražo teismo kompetencijai. Svarbu tai, kad Lietuvoje arbitražo  teismų sprendimai turi teismo sprendimo galią ir gali būti vykdomi priverstinai. Kadangi arbitražo sprendimai negali būti skundžiami materialiniu pagrindu, galutinis sprendimas priimamas greičiau ir išvengiama keliose instancijose patiriamų bylinėjimosi išlaidų. Arbitražo sprendimai pripažįstami ir gali būti vykdomi daugiau nei 140 pasaulio valstybių – Niujorko 1958 m. konvencijos “Dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo” dalyvių  – teritorijoje.

Renginyje dalyvavo Ukrainos advokatūros, Teismų tarybos nariai, įvairių instancijų teisėjai, įmonių juristai, projekto „Pravo-Justice“ vadovai bei tarptautiniai ekspertai, privatūs Ukrainos antstoliai, Tarptautinio vystymosi agentūros (USAID) atstovai, Lenkijos ir Oslo universitetų dėstytojai, Ukrainos mediacijos akademijos nariai.

Ukrainos advokatūros organizuojamo forumo tikslas – labiau sutelkti regiono teisininkus ir supažindinti juos su naujausiomis teisinės praktikos tendencijomis.

 

SEKITE MUS FACEBOOK!

Grįžti atgal