Grįžti atgal

Antstolių statistika: kreditoriams grąžinta 1,5 karto daugiau skolų

Antstolių statistika: kreditoriams grąžinta 1,5 karto daugiau skolų

2019 metais antstoliai gražino kreditoriams beveik 103,7 mln. eurų skolų. Tai 53 proc., arba 36 mln. eurų daugiau, negu išieškota per 2018 metus. 89,9 mln. eurų grąžinta privatiems asmenims, 13,8 mln. eurų – valstybės institucijoms.

Tuo metu naujų reikalavimų išieškoti skolas skaičius toliau mažėjo. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. kreditoriai antstoliams pateikė 219,8 tūkst. naujų prašymų. Tai yra 21,6 tūkst., arba 9 proc. naujų reikalavimų mažiau, negu buvo pateikta 2018 m.

Pasak Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkės, antstolės Ingos Karalienės, pastaraisiais metais augančios grąžinamų skolų apimtys ir mažėjančios naujų reikalavimų apimtys patvirtina, kad atsiskaitymų drausmė gerėja.

Jau ketverius metus mažėja ir poreikis priverstinėmis priemonėmis išieškoti pačias mažiausias skolas. Naujų reikalavimų išieškoti skolas iki 60 eurų pernai antstoliams pateikta 60,3 tūkst., arba 11 proc. mažiau, negu 2018 m. Jeigu 2016 m. šios kategorijos skolos sudarė 33 proc. visų naujų reikalavimų, tai praėjusiais metais – jau tik 27 proc.

Statistinis antstolių išieškotos sumos vidurkis užbaigiant vieną procesą, palyginti su 2018 m. duomenimis, 2019 m. padidėjo 44 proc.: nuo 259 Eur. iki 460 Eur. Šis rodiklis patvirtina, kad sudėtingos priverstinio išieškojimo procedūros pasitelkiamos tik tada, kai jų tikrai reikia – kai kreditoriams nepavyksta atgauti solidžių skolų, kviečiant skolininkus atsiskaityti geranoriškai.

Motyvaciją neuždelsti skolų mokėjimo dar labiau didina naujausi teisės aktų pakeitimai, primena I. Karalienė.

Pagal 2019 m. rugpjūtį įsigaliojusias Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas atsiskaitantieji per pirmąjį skolos išieškojimo pusmetį sutaupo: jiems nebereikia mokėti papildomų vykdymo išlaidų. O nuo 2020 m. liepos 1 d. Civilinio proceso kodeksas užtikrins lankstesnę, pigesnę ir proceso šalims patogesnę informavimo tvarką. Antstolio procesiniai dokumentai vykdymo proceso dalyviams galės būti ne tik įteikiami pasirašytinai ar siunčiami registruotąja pašto siunta, bet ir elektroninių ryšių priemonėmis.

Stabiliai mažėja priverstinių priemonių poreikis ir išlaikymo išieškojimo srityje. 2019 m. antstoliams pateikta 2,7 tūkst. naujų reikalavimų išieškoti alimentus, arba 15 proc. mažiau, negu pateikta 2018 m.

Varžytynės taip pat tampa retenybe. 2019 m. įvyko 1380 varžytynių ir tai yra 13 proc. mažiau, negu buvo 2018 m. Praėjusiais metais tik viena iš maždaug 1 300 skolų buvo grąžinta realizuojant turtą varžytynėse. Visais kitais atvejais skolos buvo padengtos iš skolininkų pajamų ar kitų lėšų.

SEKITE MUS FACEBOOK!

Grįžti atgal