Grįžti atgal

Antstolių kontoros karantino metu: užrakintos fiziškai, bet atviros internete

Antstolių kontoros karantino metu: užrakintos fiziškai, bet atviros internete

Nuo kovo 16 d. persiorientavusios į darbą nuotoliniu būdu, antstolių kontoros karantino laikotarpiu kreditoriams ir skolininkams toliau teikia didžiąją dalį įprastų paslaugų. Antstoliai supranta, kad laikina ekstremali padėtis ir karantinas nepanaikina jų profesinės pareigos vykdyti valstybės patikėtas funkcijas ir padėti civilinių procesų šalims užtikrinti savo interesus.

Kol tiesioginiai kontaktai apriboti, antstoliai ir kontorų darbuotojai su proceso dalyviais komunikuoja telefonu, elektroniniu paštu, per vykdomosios bylos portalą www.antstoliai.lt arba įprastu paštu. Šių priemonių visiškai pakanka asmenų konsultavimui ir reikiamos informacijos ar dokumentų perdavimui. Skolininkai ir kreditoriai nuotoliniu būdu teikia antstoliams prašymus, skundus, pažymas apie gaunamų lėšų kilmę ar kitus dokumentus. Antstoliai tais pačiais kanalais reikiamus dokumentus pateikia proceso dalyviams.

Karantinas nėra kliūtis ir naujų vykdomųjų dokumentų pateikimui: rašytiniai vykdomieji dokumentai antstoliams gali būti pateikiami paštu, o elektroniniai vykdomieji dokumentai – elektroniniu paštu arba internetu, per vykdomosios bylos portalą prisijungiant prie Antstolių informacinės sistemos. 

Kiekvieną dieną Antstolių informacinėje sistemoje antstoliai vidutiniškai atlieka 13,6 tūkst. procesinių veiksmų. Sistema padeda antstoliams operatyviai gauti duomenis iš 25 oficialių registrų, ji yra integruota su bankų, Mokesčių administravimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėmis sistemomis bei Piniginių lėšų apribojimų informacine sistema, kuri operatyviai nuskaito iš lėšas iš skolininkų sąskaitų paskirsto jas kreditoriams.

Inovatyvūs skolų išieškojimo sprendimai padeda užtikrinti antstolių veiklos tęstinumą net ir ekstremaliomis sąlygomis.

Antstoliams anksčiau pateiktų reikalavimų vykdymas didžiąja dalimi tęsiamas Civilinio proceso kodekse ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.Tai svarbu šimtams tūkstančių kreditorių. Tarp jų – daugiau kaip 62 tūkst. vaikus auginančių asmenų, laukiančių vaikams priteistų išlaikymo išmokų ir daugybė nukentėjusiųjų asmenų, laukiančių nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo. Daugeliui iš jų antstolių sugrąžinamos skolos yra vienas pajamų šaltinių būtiniausiems poreikiams užtikrinti.

Tačiau, vadovaujantis teisingumo ministro įsakymu, vykdymo veiksmai gali būti atidedami tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma užtikrinti, kad atliekant priverstinio vykdymo veiksmą bus apsaugota antstolio, antstolio padėjėjo, vykdymo proceso šalių ir kitų dalyvaujančių asmenų sveikata ir užkirstas kelias plisti virusui COVID-19. Tokių situacijų gali pasitaikyti vykdant vykdomuosius dokumentus dėl priverstinio iškeldinimo ar įkeldinimo, vaiko perdavimo, nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos ir kt.

Bendradarbiaujant su Teisingumo ministerija, ieškoma priemonių kaip dar papildomai pagelbėti tiems asmenims, kurių padėtis ekstremalios situacijos sąlygomis yra ypač sudėtinga.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas "Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju" 

SEKITE MUS FACEBOOK!

Grįžti atgal