Grįžti atgal

Per pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 172 mln. eurų skolų

Per pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 172 mln. eurų skolų

Per 2024 m. pirmąjį pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino beveik 172 mln. eurų skolų. Tai yra 11 proc. daugiau, palyginti su ankstesniu, 2023 m. antruoju pusmečiu. 27,2 mln. eurų sugrąžinta valstybės institucijoms, 144,56 mln. eurų – privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Visą ar bent dalį skolos sausio-birželio mėnesiais atgavo beveik 14 tūkst. unikalių kreditorių. Tarp jų – apie 260 biudžetinių įstaigų (Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, muitinė ir kt.), apie 4 tūkst. privačių juridinių asmenų ir apie 9,5 tūkst. fizinių asmenų. Dar beveik 34 tūkst. kreditorių naudai buvo vykdomas išlaikymo (vadinamųjų alimentų) išieškojimas periodinėmis išmokomis. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, didžiausia suma – 3,35 mln. eurų – sugrąžinta vienai Estijos bendrovei. Skola buvo padengta realizavus įkeistą nekilnojamąjį turtą.

Tačiau skolininkų turto varžytynės ir toliau lieka retenybė. Iš visų 73,3 tūkst. sėkmingai įvykdytų išieškojimo bylų vos 0,6 proc. atvejų skolos buvo dengiamos pardavus skolininkų turtą iš varžytynių, o didžioji dalis skolų išieškota iš skolininkų pajamų ir kitų lėšų. Per sausio-birželio mėnesius įvyko 445 antstolių skelbtos varžytynės.

Vidutinė išieškota skola per pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su 2023 m. antrojo pusmečio duomenimis, padidėjo 23 proc. ir pasiekė 840 eurų. Vidutinė skolų suma, dėl kurios buvo kreiptasi į antstolius, taip pat padidėjo: ji išaugo 34 proc. ir sudarė 3 245 eurus.

Iš viso per šių metų sausio-birželio mėnesius kreditoriai antstoliams pateikė 128,6 tūkst. naujų reikalavimų, kuriais prašoma išieškoti 418,1 mln. eurų skolų. Ši naujų skolų suma yra 30 proc. didesnė už buvusią 2023 m. antrąjį pusmetį. Augančios piniginių reikalavimų sumos patvirtina, kad į antstolius vis rečiau kreipiamasi dėl palyginti nedidelių skolų, kurias asmenims dažniau pavyksta grąžinti savarankiškai.

Bendras prasiskolinusių asmenų skaičius Lietuvoje pastaruoju metu nedidėja ir net po truputį mažėja. Fizinių asmenų, kurių skolas išieško antstoliai, šiuo metu turime beveik 1,5 tūkst. mažiau, negu jų buvo prieš 6 mėnesius.

Naujas ženklas „skolų žemėlapyje“ – beveik sustojęs augimas reikalavimų išieškoti išlaikymą. Tokių reikalavimų per pirmąjį 2024 m. pusmetį gauta 1717 ir tai yra 6 proc. daugiau palyginti su ankstesnio pusmečio duomenimis, bet 3 proc. mažiau nei buvo 2023 m. pirmąjį pusmetį. Šios kategorijos reikalavimų „šuoliai“ 2022 m. ir 2023 m. siekė po 30-50 proc. Tokį augimą lėmė išaugusi infliacija, dėl kurios periodinės išlaikymo išmokos Vyriausybės nustatyta tvarka turėjo būti indeksuojamos ir didinamos dviženkliais procentiniais dydžiais: 2022 m. mokėtinos išmokos – 10,6 proc., 2023 m. mokėtinos išmokos – 21,7 proc. Tuo tarpu 2024 m. mokėtinos išlaikymo išmokos didinamos jau kukliau, tik 1,2 proc., kadangi infliacija atslūgo ir vartojimo kainų indeksas atitinkamai sumažėjo. Mokėtinų išlaikymo išmokų indeksavimas yra svarbi šios prievolės vykdymo sąlyga. Kai išlaikymo prievolę turintys asmenys nesutinka geranoriškai indeksuoti išmokų ir mokėti didesnes sumas, nei nurodyta teismo sprendime, išieškotojams tenka kreiptis pagalbos į antstolius.

Iš viso 2024 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos antstolių kontorose buvo vykdoma 1,57 mln. įvairiais laikotarpiais pradėtų priverstinio sprendimų vykdymo procesų (0,2 proc. mažiau, palyginti su ankstesnio pusmečio duomenimis). Tarp jų – 793 tūkst. procesų, pradėtų pagal valstybės institucijų reikalavimus ir 799,6 tūkst. procesų, kuriuos inicijavo privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys.

Nuo šių metų pradžios iki liepos 1 d. antstolių kontorose užbaigta 130 tūkst. vykdomųjų bylų, iš kurių 56 proc. buvo visiškai įvykdytos. Šiais atvejais kreditoriai atgavo visas reikalautas skolas. Geriausi galimi rezultatai pasiekiami antstoliams profesionaliai derinant įvairias valstybės leidžiamas priverstinio poveikio priemones (tokias kaip išieškojimas iš asmens lėšų, turto ar asmeniui priklausančių lėšų pas trečiuosius asmenis) su šiuolaikinių technologijų galimybėmis. Skolininkų turimos lėšos kredito įstaigose operatyviai surandamos, nuskaičiuojamos ir paskirstomos kreditoriams naudojantis Piniginių lėšų apribojimo informacine sistema (PLAIS). Antstolių procesiniai veiksmai (daugiau nei po 100 mln. per pusmetį) atliekami elektroninėje erdvėje – Antstolių informacinėje sistemoje.

SEKITE MUS FACEBOOK!

Grįžti atgal