Grįžti atgal

Kokiais atvejais išieškotojui negrąžinamos jo sumokėtos sprendimo vykdymo išlaidos?

Kokiais atvejais išieškotojui negrąžinamos jo sumokėtos sprendimo vykdymo išlaidos?

Civilinio proceso kodekso 610 straipsnis įtvirtina jau plačiai žinomą bendrąjį principą, kad visas sprendimo vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas, o įvykdžius sprendimą, šios išlaidos išieškomos iš skolininko. Tačiau kodekso straipsnyje nurodoma ir tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijoje gali būti nustatytos išimtys dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Šias išimtis svarbu žinoti išieškotojams, vertinant galimas priverstinio skolų išieškojimo sąnaudas.

Kai išieškotojas yra fizinis asmuo, antstolis, atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, gali iš viso arba iš dalies atleisti nuo vykdymo išlaidų mokėjimo. Vykdymo išlaidų mokėjimas taip pat gali būti atidėtas iki vykdomosios bylos užbaigimo. Bet tuo atveju, jeigu išieškotojas atsiima vykdomąjį dokumentą iš antstolio savo iniciatyva, išieškotojas pagal Sprendimų vykdymo instrukciją privalo sumokėti visas susidariusias vykdymo išlaidas, įskaitant ir tas, nuo kurių jis buvo atleistas ar kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas. Išieškotojas taip pat privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, išskyrus atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, jeigu vykdomoji byla nutraukiama jam atsisakius nuo išieškojimo. Šiuo atveju išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

Išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos negrąžinamos ir tais atvejais, kai vykdomoji byla nutraukiama dėl skolininko mirties ir kai turtiniai reikalavimai nepereina mirusiojo asmens teisių perėmėjui. Jei vykdomoji byla nutraukiama reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kurio teisių ar pareigų parėmimas yra negalimas, išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos taip pat neišieškomos iš skolininko ir išieškotojui negrąžinamos.

Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudaro taikos sutartį, o vykdymo išlaidų klausimas sutartyje nėra aptariamas, visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.

Kartais antstolių pradėtas vykdomąsias bylas tenka nutraukti kasacinės instancijos teismams panaikinus sprendimus, kurie buvo vykdymo pagrindas. Tokiais atvejais negrąžinamos nei išieškotojo sumokėtos, nei iš skolininko išieškotos sprendimo vykdymo išlaidos.

Tačiau tais atvejais, kai vykdomoji byla nutraukiama pasibaigus išieškojimo senaties terminui, visos išieškotojo sumokėtos sprendimo vykdymo išlaidos yra išieškomos iš skolininko ir grąžinamos išieškotojui. Laikomasi principo, kad skolininkui išvengus prievolės įvykdymo išieškotojas dėl to neturėtų patirti nuostolių.

Skolininkas neprivalo atlyginti išieškotojo patirtų vykdymo išlaidų tada, kai išieškotojas pateikia antstoliui vykdomąjį dokumentą be pagrindo, pavyzdžiui, kai asmeniui skirta bauda ar jo turėta skola už paslaugas jau yra sumokėta. Jei žmogus yra jau grąžinęs skolą ir vis dėlto dar gauna antstolio siūlymą ją sumokėti, jis turėtų pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad su kreditoriumi yra atsiskaitęs iki vykdomojo dokumento pateikimo ir jokių papildomų išlaidų nepatirs. Tačiau šiuo atveju labai svarbus dalykas yra prievolės įvykdymo momentas. Į Antstolių rūmus besikreipiantys žmonės dažnai išsako nepasitenkinimą, kad pavėlavus sumokėti baudą ar skolą vos vieną ar dvi dienas, jiems jau tenka mokėti bylos administravimo mokestį ir faktines vykdymo išlaidas. Reikėtų suprasti, kad kreditorius turi teisę nedelsdamas reikalauti atsiskaitymo suėjus nustatytam terminui, ir jeigu antstolis pradeda priverstinio išieškojimo veiksmus, už šį darbą turi būti atlyginta.
 
Straipsnyje išdėstyti Lietuvos antstolių rūmų atstovo paaiškinimai grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Autoriaus nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama teisiniuose ginčuose.
Grįžti atgal