Grįžti atgal

Kaip išieškoti išlaikymą ES šalyse?

Kaip išieškoti išlaikymą ES šalyse?

Išlaikymo išieškojimą iš Europos Sąjungos valstybėse esančių skolininkų palengvina 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje nustatytoms funkcijoms vykdyti. Lietuvoje šis reglamentas realiai taikomas nuo 2012 m. birželio 30 d., kai įsigaliojo reikiami teisės aktai ir buvo paskirtos valstybės institucijos Reglamente nustatytoms funkcijoms atlikti. Reglamentas taikomas visose ES šalyse, įskaitant Daniją.

 
Kai prašymai susiję su jaunesnių negu 21 m. asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, centrinės institucijos funkcijas atlieka Vaikų išlaikymo fondo administracija (net ir po to, kai išlaikytiniai sulaukia 21 metų).
 
Kai prašymai susiję su suaugusių asmenų išlaikymo prievolėmis, centrinės institucijos funkcijas atlieka Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Šios institucijos yra įpareigotos bendradarbiauti su kitose ES valstybėse narėse esančiomis centrinėmis institucijomis ir tokiu būdu padėti išlaikymo kreditoriams bei skolininkams pareikšti savo teises kitoje valstybėje narėje pateikiant prašymus dėl jau priimtų teismo sprendimų pripažinimo, vykdytinumo ir vykdymo, tokių sprendimų keitimo arba sprendimų priėmimo. Teisinės pagalbos tarnyba ir Vaikų išlaikymo fondas taip pat yra įpareigotos keistis informacija, kad nustatytų skolininkų bei kreditorių buvimo vietas, jų pajamas bei turtą. Vykdydamos anksčiau minėtas funkcijas centrinės institucijos privalo padengti savo išlaidas, o tai reiškia, kad visos paslaugos, kurios yra teikiamos pareiškėjams (pvz. informacijos bei duomenų teikimas, prašymų, susijusių su teismų sprendimų pripažinimu, vykdytinumu ir vykdymu, tokių sprendimų keitimu arba sprendimų priėmimu, perdavimas ir priėmimas, su tokiais prašymais susijusio proceso pradėjimas ir t.t.) yra nemokamos, išskyrus konkrečiai Reglamente nustatytus atvejus.
 
SVARBU:

· Išlaikymo išieškojimas pareiškėjams nieko nekainuoja, procedūras administruoja ir sąnaudas dengia Reglamentą įgyvendinančios šalys.

· Siekiant išieškoti išlaikymą iš ES šalyje esančio skolininko, būtina laikytis Reglamento (EB) 4/2009 procedūros; Europos vykdomasis raštas netinka.
Grįžti atgal