Grįžti atgal

Prahos konferencijoje – Lietuvos patirtis derinant antstolių veiklą prie visuomenės poreikių

Prahos konferencijoje – Lietuvos patirtis derinant antstolių veiklą prie visuomenės poreikių

Lietuvos antstolių rūmų atstovai I.Karalienė (2 iš kairės), A. Selezniovas (5 iš kairės), D. Satkauskienė (6 iš kairės) su konferencijoje dalyvavusiais antstolių organizacijų vadovais. 3 iš dešinės - UIHJ prezidentė F. Andrieux, 5 iš dešinės - Čekijos antstolių rūmų prezidentė P. Fučikova

Čekijos sostinėje Prahoje spalio 20 d. surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviams pristatyta Lietuvos antstolių rūmų patirtis plėtojant efektyvų bendradarbiavimą su visuomenės ir valdžios institucijomis. Lietuvos antstolių rūmams renginyje atstovavo prezidiumo pirmininkė Inga Karalienė, prezidiumo narys Aleksandras Selezniovas ir valdytoja Dovilė Satkauskienė. „Antstolių statusas visuomenėje ir teisinėje sistemoje išskirtinis. Antstoliai vykdo nepopuliarias priverstines funkcijas, jos turi socialinę reikšmę. Todėl privalome jausti visuomenės pulsą ir derintis prie jos poreikių,”- akcentuota D. Satkauskienės pranešime.

Tarp pateiktų sėkmės pavyzdžių – varžytynių perkėlimas į elektroninę erdvę, kuris ne tik pagerino Lietuvos skolininkų turto pardavimų rezultatus, bet ir užtikrino maksimalų procedūrų skaidrumą. Kitas pavyzdys – Lietuvos antstolių rūmų inicijuoti teisės aktų pakeitimai, detaliau reglamentavę vaikų perdavimo procedūras ir užtikrinę galimybę reikiamais atvejais pasitelkti psichologą. Pasak D. Satkauskienės, šie pertvarkymai padėjo sumažinti priešpriešą tarp visuomenės ir antstolių. Kartu jie atskleidė antstolių indėlį tobulinant valstybės teisinę sistemą.

Kalbėdama apie būtinybę užtikrinti skolininko ir išieškotojo interesų balansą, Tarptautinės antstolių ir teismo pareigūnų sąjungos (UIHJ) prezidentė Francoise Andrieux pabrėžė, kad universalus instrumentas to siekti yra UIHJ kongrese priimtas Pasaulinis vykdymo kodeksas. Jos žodžiais, globalizacijos amžiuje būtina turėti pasaulines taisykles, kurios padėtų valstybėms prisitaikyti prie kintančių ekonominių sąlygų ir veiksmingai taikyti skolų išieškojimą įveikiant finansines krizes. Kaip pabrėžė F. Andrieux, laikmetis verčia peržiūrėti atsiskaitymų užtikrinimo priemones ir, kai tik įmanoma, vietoj priverstinių procedūrų imtis modernių „minkštųjų“ priemonių. Galimi būdai - mediacija ir ikiteisminis skolų išieškojimas, skatinantys geranorišką šalių susitarimą. 

Konferencija buvo skirta Čekijos antstolių rūmų 15 metų veiklos sukakčiai. Renginyje dalyvavo aukščiausi UIHJ pareigūnai iš Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų ir antstolių delegacijos iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Rusijos, Estijos bei Slovakijos.

Grįžti atgal