Informacija apie skolas

Informaciją apie tai, ar kokios nors skolos išieškojimą vykdo antstoliai, galima sužinoti prisijungus prie Antstolių informacinės sistemos Vykdomosios bylos portalo adresu: www.antstoliai.lt (nemokamai). Kitas būdas – kreiptis paštu arba elektroniniu paštu dokumentai@antstoliurumai.lt ir atsiųsti pasirašytą prašymą dėl informacijos suteikimo apie besikreipiančio asmens atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas. Prašyme būtina nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą susisiekimui.
 
Duomenys apie vykdomąsias bylas teikiami tik tam asmeniui, kurio atžvilgiu jos vykdomos, arba jo įgaliotam atstovui (advokatui, paveldėtojui ir pan.). Informacija apie vykdomąsias bylas neteikiama sutuoktiniams, pilnamečių vaikų tėvams, kitiems šeimos nariams ar pažįstamiems asmenims.
 
Pažymoje pateikiami duomenys apie pirmines skolų sumas. Informacijos apie galutines mokėtinas sumas (kartu su sprendimų vykdymo išlaidomis ir galimomis palūkanomis) reikėtų teirautis skolų išieškojimą vykdančiose antstolių kontorose.   

Pažyma parengiama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po to, kai pareiškėjas apmoka jos parengimo sąnaudas į Lietuvos antstolių rūmų banko sąskaitą. Prašymas neregistruojamas ir nenagrinėjamas, jeigu prie siunčiamo prašymo nepateikiama atlikto mokėjimo kopija.

Kaina fiziniams ir juridiniams asmenims – 30 eurų.
 
Rekvizitai apmokėjimui:
 
Asociacija Lietuvos antstolių rūmai
Konstitucijos pr. 15, 09319 Vilnius
Sąskaitos Nr. LT92 4010 0424 0031 5815
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
SWIFT AGBLLT2X
Įmonės kodas 126198978