Informacija apie skolas

Informaciją apie tai, ar kokios nors skolos išieškojimą vykdo antstoliai, galima sužinoti atvykus į Lietuvos antstolių rūmus, taip pat paštu arba elektroniniu paštu atsiuntus pasirašytą prašymą dėl informacijos suteikimo apie besikreipiančio asmens atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas. Prašyme būtina nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą.
 
Duomenys apie vykdomąsias bylas teikiami tik tam asmeniui, kurio atžvilgiu jos vykdomos, arba jo įgaliotam atstovui. Informacija apie vykdomąsias bylas neteikiama sutuoktiniams, pilnamečių vaikų tėvams, kitiems šeimos nariams ar pažįstamiems asmenims.
 
Pažyma parengiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai pareiškėjas apmoka jos parengimo išlaidas į Lietuvos antstolių rūmų sąskaitą.
 
Kaina fiziniams asmenims - 10 eurų, juridiniams asmenims (įskaitant advokatus ir bankroto administratorius) - 20 eurų.
 
Rekvizitai apmokėjimui:
 
Asociacija Lietuvos antstolių rūmai
Konstitucijos pr. 15, 09319 Vilnius
Sąskaitos Nr. LT92 4010 0424 0031 5815
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
SWIFT AGBLLT2X
Įmonės kodas 126198978