Narystė organizacijose

Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga (UIHJ)

Įkurta 1952 metų lapkritį Paryžiuje. Šiuo metu UIHJ narės ir asocijuotos narės yra 86 valstybių profesinės organizacijos iš Europos, Azijos, Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos bei Afrikos. Lietuvos antstolių institucija šios tarptautinės organizacijos nare tapo 2001 metais.

Organizacijos narės Europoje: Austrija, Belgija, Bulgarija, Anglija ir Velsas, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Škotija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija.
 
UIHJ siekia harmonizuoti sprendimų vykdymo procesus įvairiose šalyse ir padėti įgyvendinti teisingumą be sienų. Remdamasi tarptautinio teisinių sistemų monitoringo duomenimis, UIHJ konstatuoja, kad privačiais pagrindais veikiančios priverstinio sprendimų vykdymo sistemos yra puiki priemonė kovai su korupcija.
 
UIHJ turi galimybes prognozuoti priverstinio sprendimų vykdymo raidos tendencijas įvairiose šalyse, kadangi panašią istoriją turinčiose valstybėse iškylančios privačių antstolių veiklos problemos taip pat yra panašios. UIHJ atstovų pastebėjimu, Lietuvos antstolių institucijai tenka spręsti visoms posovietinio regiono valstybėms būdingas problemas. 
 
Aukščiausias UIHJ valdymo organas - Tarptautinis Kongresas, vykstantis kas trejus metus vis kitame kontinente. Po Šiaurės Amerikos (2006 m., Vašingtonas) ir Europos (2009 m., Marselis) 2012 m. kongresas surengtas Afrikoje, Pietų Afrikos Respublikos sostinėje Keiptaune, o 2015 m. kongresas vėl grįžo Europą. 22-asis tarptautinis teismo pareigūnų kongresas birželio 3-5 dienomis surengtas Ispanijos sostinėje Madride. Kongreso metu suformuota UIHJ naujos sudėties vadovybė ir Generalinis sekretoriatas. UIHJ prezidente 3 metų kadencijai išrinkta Francoise Andrieux (Prancūzija), 1-uoju viceprezidentu - Marc Schmitz (Belgija), viceprezidentais - Luis Ignacio Ortega Alcubierre (Ispanija) ir Andre Sama Botcho (Togo). UIHJ Generaliniam sekretoriatui vadovaus Methieu Chardon (Prancūzija). Apie 2012 m. gegužės 1-4 dienomis vykusį 21-ąjį Kongresą skaitykite Lenkijos antstolių rūmų mėnraščio "Nowa Currenda" straipsnyje "Teismo pareigūnas XXI amžiuje"  (anglų kalba).

Europos antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga (UEHJ)

Įkurta 2016 m. liepos 14 d. Briuselyje. Organizacijai priklauso 25 Europos valstybės, kurios yra Tarptautinės antstolių ir teismo pareigūnų organizacijos narės arba asocijuotos narės.

2016 m. lapkričio 23 d. Paryžiuje vykusios UEHJ Generalinės asamblėjos metu Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė išrinkta UEHJ vykdomojo komiteto generaline sekretore. UEHJ yra atsakinga už Tarptautinės antstolių ir teismo pareigūnų sąjungos tikslų įgyvendinimą Europos Sąjungos šalyse, ypač - siekiant harmonizuoti sprendimų vykdymo procedūras ir įtvirtinti liberalaus antstolio statusą.

UEHJ vykdomojo komiteto nariai (iš kairės į dešinę):J. Podkonicky (Čekija), D. Tsitsonis (Graikija), J. C. Resende (Portugalija), prezidentė F. Andrieux (Prancūzija), J. Pool (Estija), W. Gietmann (Vokietija), generalinė sekretorė D. Satkauskienė (Lietuva), Z. Orell (Vengrija).

Lietuvos verslo konfederacija

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Lietuvos antstolių rūmai tapo asociacijos ICC Lietuva (dabar - Lietuvos verslo konfederacija) nariais.

Lietuvos verslo konfederacija yra didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija mūsų šalyje. Ji yra Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) oficiali atstovė Lietuvoje ir dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. 

Konfederacija atstovauja 29 verslo asociacijoms ir 3,5 tūkst. įmonių, kurios drauge sukuria apie ketvirtadalį Lietuvos bendrojo vidaus produkto.