Prezidiumas

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas yra Lietuvos antstolių rūmų valdymo organas. Jį sudaro penki nariai, įskaitant Prezidiumo pirmininką, kuriuos iš antstolių ketveriems metams išrenka antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nariu, įskaitant Prezidiumo pirmininką, antstolis gali būti išrinktas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas atstovauja Lietuvos antstolių rūmams.
 
Skelbiamos sudėties Antstolių rūmų prezidiumas išrinktas 2015 m. kovo 10 dieną vykusiame 14-ajame antstolių susirinkime.
 
 
Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo įgaliojimus ir darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymas bei Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo darbo reglamentas.
 
Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas, atlikdamas Lietuvos antstolių rūmams priskirtas funkcijas:
  • tikrina antstolių darbo organizavimą;
  • teikia pasiūlymus antstolių susirinkimui antstolių veiklos klausimais;
  • apdraudžia antstolių civilinę atsakomybę;
  • organizuoja kursus ir seminarus antstolių kvalifikacijai kelti;
  • gali reikalauti iš antstolių informacijos, reikalingos Lietuvos antstolių rūmų funkcijoms atlikti;
  • priima sprendimus dėl drausmės bylos iškėlimo antstoliui ar atsisakymo ją iškelti;
  • atlieka kitas Lietuvos antstolių rūmų įstatuose bei Prezidiumo darbo reglamente nustatytas funkcijas.
MAŽIAU INFORMACIJOS
PLATESNĖ INFORMACIJA

Prezidiumo nariai

Inga Karalienė

Pirmininkė
Antstolių Ingos Karalienės, Neringos Lipeikienės, Ginto Badikonio, Andriaus Bublio ir Ramūno Kamarausko kontora

Svetlana Kastanauskienė

Narė
Antstolės Svetlanos Kastanauskienės kontora

Vitalis Milevičius

Narys
Antstolių Vitalio Milevičiaus ir Daivos Milevičienės kontora

Aleksandras Selezniovas

Narys
Antstolių Aleksandro Selezniovo ir Santos Selezniovienės kontora

Sonata Vaicekauskienė

Narė
Antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontora