Prezidiumas

Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas yra Lietuvos antstolių rūmų valdymo organas. Jį sudaro penki nariai, įskaitant Prezidiumo pirmininką, kuriuos iš antstolių ketveriems metams išrenka antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nariu, įskaitant Prezidiumo pirmininką, antstolis gali būti išrinktas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas atstovauja Lietuvos antstolių rūmams.
 
Skelbiamos sudėties Antstolių rūmų prezidiumas išrinktas 2023 m. balandžio 26 dieną vykusiame XXIV antstolių susirinkime.
 
 
Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo įgaliojimus ir darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymas bei Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo darbo reglamentas.
 
Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas, atlikdamas Lietuvos antstolių rūmams priskirtas funkcijas:
  • tikrina antstolių darbo organizavimą;
  • teikia pasiūlymus antstolių susirinkimui antstolių veiklos klausimais;
  • apdraudžia antstolių civilinę atsakomybę;
  • organizuoja kursus ir seminarus antstolių kvalifikacijai kelti;
  • gali reikalauti iš antstolių informacijos, reikalingos Lietuvos antstolių rūmų funkcijoms atlikti;
  • priima sprendimus dėl drausmės bylos iškėlimo antstoliui ar atsisakymo ją iškelti;
  • atlieka kitas Lietuvos antstolių rūmų įstatuose bei Prezidiumo darbo reglamente nustatytas funkcijas.
MAŽIAU INFORMACIJOS
PLATESNĖ INFORMACIJA

Prezidiumo nariai

Irmantas Gaidelis

Pirmininkas
Antstolių Virginijos Meškauskienės ir Irmanto Gaidelio kontora

Rima Adomaitienė

Narė
Antstolių Rimos Adomaitienės ir Doloresos Petronaitienės kontora

Rima Gražienė

Narė
Antstolės Rimos Gražienės kontora

Laurynas Lukšys

Narys
Antstolių Astos Lukšienės ir Lauryno Lukšio kontora

Jonas Petrikas

Narys
Antstolio Jono Petriko kontora