Antstolių padėjėjų sąrašas

Antstolio padėjėju gali būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, sudaręs darbo sutartį su antstoliu dėl darbo antstolio padėjėju ir turintis teisę vykdyti antstolio padėjėjo veiklą (Antstolių įstatymo 28 str.).

Teisė vykdyti antstolio padėjėjo veiklą suteikiama Antstolių įstatymo reikalavimus atitinkantį asmenį Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininko sprendimu įrašant į antstolių padėjėjų sąrašą. Asmenų įrašymo į antstolių padėjėjų sąrašą tvarką nustato teisingumo ministras.

Antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu atlikti procesinius veiksmus, teikti Antstolių įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą (Antstolių įstatymo 30 str.).

Vykdydami Antstolių įstatymo 28 str. 4 dalyje įtvirtintą reikalavimą, skelbiame antstolių padėjėjų sąrašą visuomenės informavimo tikslais.

ANTSTOLIŲ PADĖJĖJŲ SĄRAŠAS

Informacija atnaujinta 2024 05 28