Antstolių padėjėjų sąrašas

Antstolio padėjėju gali būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, sudaręs darbo sutartį su antstoliu dėl darbo antstolio padėjėju ir turintis teisę vykdyti antstolio padėjėjo veiklą.

Teisė vykdyti antstolio padėjėjo veiklą suteikiama teisingumo ministro įsakymu, įrašant nustatytus reikalavimus atitinkantį asmenį į antstolių padėjėjų sąrašą. Asmenų įrašymo į antstolių padėjėjų sąrašą tvarką nustato teisingumo ministras (Antstolių įstatymo 28 str.).

Antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu atlikti procesinius veiksmus, teikti Antstolių įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą (Antstolių įstatymo 30 str.).

Vykdydami Antstolių įstatymo 28 str. 4 dalyje įtvirtintą reikalavimą, skelbiame antstolių padėjėjų sąrašą visuomenės informavimo tikslais.

ANTSTOLIŲ PADĖJĖJŲ SĄRAŠAS

Informacija atnaujinta 2024 02 02