Revizijos komisija

Dabartinės kadencijos Revizijos komisija išrinkta 2015 m. kovo 10 d. vykusiame XIV antstolių susirinkime.
 
Komisiją sudaro pirmininkas ir keturi nariai, renkami ketverių metų kadencijai.

Pagal Lietuvos antstolių rūmų įstatų (Žin., 2003, Nr.34-1447) 19 straipsnį Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija kasmet atlieka Lietuvos antstolių rūmų finansinės veiklos patikrinimą.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos antstolių rūmų įstatais ir darbo reglamentu, kurį tvirtina Antstolių susirinkimas.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija klausimus sprendžia kolegialiai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisija atsiskaito Antstolių susirinkimui.

Lietuvos antstolių rūmų revizijos komisijos nariai

Saulius Virbickas

Pirmininkas
Antstolio Sauliaus Virbicko kontora

Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė

Narė
Antstolių Antstolių Nemiros Šiugždaitės-Stakeliūnės ir Dariaus Stakeliūno kontora

Marija Gaivenė

Narė
Antstolės Marijos Gaivenės kontora

Dalius Traigys

Narys
Antstolio Daliaus Traigio kontora

Jurgita Žilinskaitė

Narė
Antstolės Jurgitos Žilinskaitės kontora