Antstolių garbės teismas

Antstolių garbės teismą sudaro penki nariai, iš kurių du renkami antstolių susirinkime, du skiria teisingumo ministras, vieną – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Antstolių garbės teismo nariai skiriami ketveriems metams iš antstolių.

Dabartinės kadencijos Garbės teismas suformuotas 2015 m. kovo 10 d. vykusiame 14-ajame antstolių susirinkime.

Nagrinėdamas antstolių drausmės bylas, Garbės teismas vadovaujasi teisingumo ministro patvirtintomis Antstolių (antstolių padėjėjų) drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei Antstolių garbės teismo nuostatais (toliau - Nuostatai).

Pagal Taisyklių 6 punktą drausmės byla antstoliui gali būti iškelta paaiškėjus, jog antstolio (antstolio padėjėjo) veiksmais ar neveikimu galėjo būti nusižengta Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo, Antstolių profesinės etikos kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Nuostatų 3 punktas įpareigoja Garbės teismą nagrinėjant drausmės bylas vadovautis nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvaus ir visapusiško drausmės bylos aplinkybių ištyrimo, proceso, operatyvumo bei proceso šalių lygiateisiškumo principais.

Antstolių garbės teismo sprendimai yra svarbus šaltinis nustatant ir įgyvendinant profesionalaus bei etiško elgesio standartus antstolių veikloje.

MAŽIAU INFORMACIJOS
PLATESNĖ INFORMACIJA

Sudėtis ir kontaktai

Brigita Palavinskienė

Pirmininkė
Antstolių Brigitos Palavinskienės ir Eduardo Sergėjevo kontora

Audronė Adomaitienė

Narė
Antstolės Audronės Adomaitienės kontora

Artūras Auglys

Narys
Antstolio Artūro Auglio kontora

Irmantas Gaidelis

Narys
Antstolių Virginijos Meškauskienės ir Irmanto Gaidelio kontora

Rima Gražienė

Narė
Antstolės Rimos Gražienės kontora