Antstolių garbės teismas

Antstolių garbės teismas susideda iš septynių antstolių susirinkime išrinktų narių. Penki nariai renkami iš antstolių, du nariai renkami iš šešių teisingumo ministro pasiūlytų visuomenės atstovų – kandidatų į Antstolių garbės teismo narius.

Dabartinės sudėties Garbės teismas suformuotas 2019 m. balandžio 17 d. vykusiame XIX antstolių susirinkime. Du visuomenės atstovai – teisininkė bei visuomenininkė Laura Bliujienė ir buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Sigitas Gurevičius – išrinkti 2021 m. vasario 18 d. antstolių susirinkime.

Nagrinėdamas antstolių drausmės bylas, Garbės teismas vadovaujasi teisingumo ministro patvirtintomis Antstolių (antstolių padėjėjų) drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei Antstolių garbės teismo nuostatais (toliau - Nuostatai).

Pagal Taisyklių 6 punktą drausmės byla antstoliui gali būti iškelta paaiškėjus, jog antstolio (antstolio padėjėjo) veiksmais ar neveikimu galėjo būti nusižengta Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo, Antstolių profesinės etikos kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Nuostatų 3 punktas įpareigoja Garbės teismą nagrinėjant drausmės bylas vadovautis nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvaus ir visapusiško drausmės bylos aplinkybių ištyrimo, proceso, operatyvumo bei proceso šalių lygiateisiškumo principais.

Antstolių garbės teismo sprendimai yra svarbus šaltinis nustatant ir įgyvendinant profesionalaus bei etiško elgesio standartus antstolių veikloje.

Antstolių garbės teismo sekretorius – Domantas Šimonis (tel. +370 5 2750068, el.p. garbesteismas@antstoliurumai.lt ).

Sudėtis ir kontaktai

Irmantas Gaidelis

Pirmininkas
Antstolių Virginijos Meškauskienės ir Irmanto Gaidelio kontora

Audronė Adomaitienė

Narė
Antstolės Audronės Adomaitienės kontora

Neringa Bacevičienė

Narė
Antstolės Neringos Bacevičienės kontora

Marija Gaivenė

Narys
Antstolės Marijos Gaivenės kontora

Laura Bliujienė

Narė

Sigitas Gurevičius

Narys