Vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui

Nuo 2021 m. sausio 1 d. – nauja vykdomųjų dokumentų pateikimo tvarka

Skolų išieškojimas koncentruojamas: nauji vykdomieji dokumentai dėl piniginių sumų išieškojimo iš to paties asmens pateikiami vykdyti vienam antstoliui.

Vykdomųjų dokumentų dėl piniginių sumų išieškojimo skirstymas centralizuojamas: valstybės institucijų ir privačių kreditorių pateikiamus popierinius ir elektroninius ir vykdomuosius dokumentus antstoliams paskirsto Antstolių informacinė sistema Sprendimų vykdymo instrukcijos 4.3 punkte nustatyta tvarka.

Nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus, kurių kategorijos išvardintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 120 punkte, išieškotojai savarankiškai pateikia pasirinktiems antstoliams.

Pateikiami vykdomieji dokumentai turi atitikti Civilinio proceso kodekso 648 str. įtvirtintus reikalavimus vykdomojo dokumento turiniui. Vykdomasis dokumentas, kuriame nenurodytas fizinio ar juridinio asmens kodas, negali būti pateiktas. Dėl trūkstamų duomenų įrašymo reikėtų kreiptis į vykdomąjį dokumentą išdavusią instituciją.

Originalus popierinis vykdomasis dokumentas (ne kopija) dėl piniginių sumų išieškojimo siunčiamas arba pateikiamas Lietuvos antstolių rūmams šiuo adresu: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius.

Kartu pateikiamas prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir fizinio arba juridinio asmens anketa.

DĖMESIO! COVID-19 ligos prevencijos tikslais interesantai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Atnešamus dokumentus prašome palikti pašto dėžutėje.

PRAŠYMO FORMA (spauskite ir atsisiųskite prašymo formą "Word" formatu)

Privatūs išieškotojai taip pat prašomi užpildyti fizinio arba juridinio asmens anketą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimo tikslais. Užpildyta anketa sistemoje turėtų būti pridedama (kaip laisvos formos prašymas) prie kiekvieno pateikiamo vykdomojo dokumento, nes aktuali informacija apie išieškotoją gali būti pasikeitusi, o pateikiami vykdomieji dokumentai gali būti paskirstyti vykdyti skirtingiems antstoliams. Jeigu anketos duomenys nepasikeitę, kiekvienu atveju turėtų būti iš naujo pateikiama anketa, kurią išieškotojas ras savo kortelėje. Vykdomuosius dokumentus pateikiantiems valstybės institucijų atstovams šių anketų pildyti nereikia.

Gautas popierinis vykdomasis dokumentas Lietuvos antstolių rūmuose suskaitmeninamas. Sukuriama skaitmeninė vykdomojo dokumento kopija, pasirašyta Lietuvos antstolių rūmų darbuotojo elektroniniu parašu įkeliama į Antstolių informacinę sistemą. Suskaitmeninto vykdomojo dokumento popierinė forma ir išieškotojo prašymas su žyma apie suskaitmeninimą grąžinami vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai.

Antstolių informacinė sistema vykdomąjį dokumentą siunčia vienam iš antstolių, veikiančių toje veiklos teritorijoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji, darbo ar nekilnojamojo turto buvimo vieta.

Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 651 str. nurodytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nenustatęs kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, antstolis parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis elektroniniu paštu vdskirstymas@antstoliurumai.lt .

Kaip sužinoti, kuriam antstoliui dokumentas paskirtas?

Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vėlesni antstolio procesiniai dokumentai skelbiami Antstolių informacinės sistemosElektroninės vykdomosios bylos portale .

Jei esate išieškotojas arba skolininkas, jūs galite prisijungti prie portalo per sistemą iPasas.lt arba per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkdami vieną iš siūlomų asmens identifikavimo būdų: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu arba per elektroninę bankininkystę.

Portalo skiltyje „Mano vykdomosios bylos“ sužinosite bylą vykdančio antstolio pavardę, kontaktinius duomenis ir galėsite peržiūrėti vykdomosios bylos dokumentus.

Kaip apmokėti bylos administravimo išlaidas?

Tais atvejais, kai turi būti sumokamos bylos administravimo išlaidos, antstolis išieškotojui arba jo įgaliotam atstovui siunčia dokumentą apmokėjimui, kuriame nurodoma mokėtina suma ir antstolio depozitinės sąskaitos numeris. Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti po administravimo išlaidų apmokėjimo. (Administravimo išlaidų vykdant vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo dydžiai nurodyti Sprendimų vykdymo instrukcijos 109 punkte.

Jei bylos administravimo išlaidos neapmokamos, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą.

Atsižvelgiant į išieškotojo turtinę padėtį ir išieškojimo pobūdį, gali būti taikomos administracinių vykdymo išlaidų mokėjimo išimtys ir lengvatos Sprendimų vykdymo instrukcijos 142.1-142.5 punktuose nurodytais atvejais:

 • kai išieškotojas yra nepasiturintis asmuo ir/arba socialinės pašalpos gavėjas;
 • kai išieškotojui teikiama antrinė teisinė pagalba Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka;
 • kai išieškotojas juridinis asmuo pateikia vykdyti vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje, kurioje šis juridinis asmuo buvo visiškai ar iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ar žyminio mokesčio sumokėjimas jam buvo atidėtas,
 • kai išieškotojas yra biudžetinė įstaiga arba kai biudžetinė įstaiga pateikia vykdyti kitam išieškotojui išduotą vykdomąjį dokumentą;
 • kai išieškotojai yra valstybės ir savivaldybių globos namai, jei išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims.

Kaip pakartotinai pateikti vykdomąjį dokumentą, kuris buvo išduotas popierine forma?

Jeigu antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių sumų išieškojimo (pvz., išieškotojui neapmokėjus sprendimo vykdymo išlaidų), jis grąžina išieškotojui skaitmeninę vykdomojo dokumento kopiją. Norėdamas tokį vykdomajį dokumentą pateikti vykdyti pakartotinai, išieškotojas turėtų savarankiškai įkelti į Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalą Lietuvos antstolių rūmų sukurtą ir elektroniniu parašu pasirašytą skaitmeninę kopiją analogiškai, kaip elektroninį vykdomąjį dokumentą (žr. aprašymą žemiau).

Kai vykdomasis dokumentas grąžinamas išieškotojui neįvykdytas visiškai arba įvykdytas iš dalies, išieškotojas taip pat gali jį pateikti pakartotinai, nepraleisdamas nustatyto vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti termino (arba teismui jį atnaujinus teisės aktų nustatyta tvarka). Tokiu atveju, prisijungus prie Elektroninės vykdomosios bylos portalo, reikėtų susirasti anksčiau pateiktą suskaitmenintą vykdomąjį dokumentą ir iš naujo pateikti jį vykdyti.

Jei kyla klausimų ar nesklandumų pakartotinai pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą arba surandant jo skaitmeninę kopiją Vykdomosios bylos portale, reikėtų kreiptis į  Lietuvos antstolių rūmus el. paštu vdskirstymas@antstoliurumai.lt .

KAIP PATEIKTI ELEKTRONINĮ VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ

Trumpą video instrukciją rasite ČIA:  (spauskite, norėdami peržiūrėti).

Visus elektronine forma (Adoc formatu) išduotus vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo (Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Darbo ginčų komisijos ir kt. institucijų sprendimus) suinteresuoti asmenys pateikia savarankiškai, internete prisijungdami prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalo. Kartu su vykdomuoju dokumentu pateikiamas prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir fizinio ar juridinio asmens anketa.

Prisijungti ir pateikti dokumentus galima šiais būdais:

 • Naudojantis elektronine bankininkyste;
 • Mobiliuoju elektroniniu parašu;
 • Kvalifikuotu elektroniniu parašu (sertifikatu).Informaciją, kur ir kaip įsigyti ar pasikeisti sertifikatą, rasite tinklalapyje www.elektroninis.lt .
 • Su asmens tapatybės kortele, jeigu kortelė turi tokią funkciją.
Elektroninės vykdomosios bylos portalo 

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

Prisijungę prie Elektroninės vykdomosios bylos portalo, įrašykite savo duomenis, kurie vėliau bus automatiškai perkeliami į jūsų rengiamus dokumentus.

Po to įrašykite informaciją apie skolininką. Atkreipkite dėmesį, jog būtina nurodyti bent vieną skolininko adresą: gyvenamosios vietos, darbo ar nekilnojamojo turto.

Jeigu skolininkas yra užsienio pilietis, jam priskiriama atitinkama užsienio valstybė.

Vėlesniame žingsnyje įkelkite vykdomąjį dokumentą ADOC formatu. Nurodykite išieškojimo pobūdį ir skolos sumą. 

Patvirtinę, kad susipažinote su Civilinio proceso kodekso nuostatomis apie priverstinį išieškojimą, pereisite į kitą žingsnį – sugeneruoto dokumento (prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti) peržiūrą. Galiausiai pasirašykite jį elektroniniu parašu.

Vykdomasis dokumentas ir Jūsų prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikti.

Kai dokumentas pildomas savo vardu, galima užpildyti lauką Pageidauju gauti procesinius dokumentus el. paštu.

Dokumentus peržiūrėti ir susipažinti su vykdomųjų bylų duomenimis galėsite skiltyje „Mano vykdomosios bylos“. Šiame portale taip pat galėsite stebėti procesą realiu laiku bei teikti antstoliui kitus dokumentus.

Kas gali pateikti elektroninius vykdomuosius dokumentus?

Pateikti elektroninius vykdomuosius dokumentus, prisijungdami prie Elektronines vykdomosios bylos portalo, gali:

 • Fizinis asmuo savo vardu;
 • Fizinio asmens įgaliotinis (už kitą asmenį, jei yra suteiktas ir sistemoje įvestas įgaliojimas arba atstovavimo sutartis);
 • Juridinio asmens vadovas arba kitų įstaigų vadovo pareigas atitinkantis asmuo;
 • Juridinio asmens atstovas, kuriam prisijungimas yra suteikiamas vadovo prašymu.

Juridinio asmens vadovas, norėdamas pavesti Elektroninės vykdomosios bylos portalo funkcijomis naudotis savo atstovui ir (arba) pakeisti, panaikinti pavedimą turi Registrų centrui pateikti pasirašytą nustatytos formos prašymą.

Juridinių asmenų vadovų prašymai gali būti pateikti:

 • Atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį;
 • Siunčiant prašymą paštu adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
 • Siunčiant prašymą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Elektroninis dokumentų pasirašymas ir mainai – https://www.gosign.lt/lt/

Prašymo suteikti prieigą ir / arba panaikinti prieigą prie elektroninės vykdomosios bylos portalo FORMA (juridinio asmens vadovui).

Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).

Svarbu žinoti:

Prieiga suteikiama / panaikinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Kaip pateikti nepiniginio pobūdžio vykdomąjį dokumentą?

Nepiniginio pobūdžio vykdomasis dokumentas pateikiamas antstoliui, veikiančiam toje teritorijoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji, darbo ar turto buvimo vieta. Pavyzdžiui, jeigu skolininko gyvenamoji vieta yra Vilniaus mieste arba rajone, vykdomąjį raštą reikia pateikti vienam iš antstolių, veikiančių Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono apylinkių teismų veiklos teritorijoje.

Į kurį antstolį kreiptis, pasirenka išieškotojas. Konkrečiose veiklos teritorijose veikiančių antstolių tikslūs sąrašai skelbiami Antstolių rūmų interneto svetainėje.

Prašymą priimti vykdyti vykdomąjį raštą kartu su vykdomuoju raštu antstoliui galima siųsti paštu. Patartina siųsti dokumentus registruotu laišku.

Nepiniginio pobūdžio vykdomųjų dokumentų rūšys:

 • Dėl daiktų perdavimo išieškotojui;
 • Dėl vaiko perdavimo;
 • Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų;
 • Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas;
 • Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo;
 • Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo;
 • Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;
 • Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, išskyrus vykdomuosius dokumentus dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo
 • Dėl turto konfiskavimo vykdymo;
 • Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė;
 • Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo;
 • Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo;
 • Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti Instrukcijos 109 ir 120 punktuose.

Papildoma informacija valstybės institucijoms

Valstybės institucijų tarnautojai gali prisijungti prie Antstolių informacinės sistemos naudodamiesi Registrų centro išduodamais vartotojų slaptažodžiais.

Valstybės institucijos, kurios yra pasirašiusios su Lietuvos antstolių rūmais susitarimus dėl RAŠYTINIŲ  vykdomųjų dokumentų pateikimo skirstymui, prašymus Lietuvos antstolių rūmams gali pateikti naudodamos tokią pačią standartizuotą formą („Prašymas pateikti vykdomąjį dokumentą“), kuri buvo numatyta priede prie atitinkamos institucijos ir Lietuvos antstolių rūmų sudaryto susitarimo dėl vykdomųjų dokumentų pateikimo.

Kai vienu metu pateikiama daugiau negu vienas vykdomasis dokumentas, asmens duomenų apsaugos tikslais su kiekvienu pateikiamu dokumentu turi būti pildomas atskiras prašymas.

INSTITUCIJOS PRAŠYMO PAVYZDYS