Grįžti atgal

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tarsi civilinės atsakomybės draudimas. Kada verta pasinaudoti šia antstolių paslauga?

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tarsi civilinės atsakomybės draudimas. Kada verta pasinaudoti šia antstolių paslauga?

Antstoliai kviečiami konstatuoti faktines aplinkybes visur, kur verda gyvenimas. Darbymetis statybininkams – antstoliai skuba į statybų aikšteles. Įkarštis nuomos rinkoje – antstoliai fiksuoja patalpų būklę.

Per mėnesį sulaukiama po 200-300 naujų užsakymų. Situacijos pačios įvairiausios. Bet visais atvejais galioja bendra auksinė taisyklė: į antstolį būtina kreiptis laiku. Kada gi ateina tas ypatingas laikas? Ir ką dar turėtų žinoti faktų konstatavimo užsakovai, kad antstolių užfiksuoti įrodymai gintų jų teisėtus interesus nuo galimų pažeidimų, kaip vakcina nuo klastingų ligų?

Į šiuos ir kitus klausimus „Žinių radijo“ laidos „Ekspertai pataria“ klausytojams rugpjūčio 27 d. atsakė antstolis, Antstolių garbės teismo pirmininkas Irmantas Gaidelis ir advokatas, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto doktorantas Linas Vilys.

Laidos dalyvių teigimu, antstolio pagalba konstatuojant faktines aplinkybes pravarti visada, kai numanoma, kad gali kilti ginčų. Tai tarsi civilinės atsakomybės draudimo įmoka, kurios gali ir neprireikti. Bet kai prireikia, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas sutaupo labai daug laiko ir lėšų.

Antstolių garbės teismo pirmininkas, antstolis I. Gaidelis

Šių dienų aktualija – būsto nuoma. Pasak antstolio I. Gaidelio, tai niša, kurioje antstolių pagalba žmonėms tikrai reikalinga. Patalpų būklės fiksavimas prieš pradedant jas nuomoti ir nuomai baigiantis yra geriausia nemalonių siurprizų prevencija, apsauganti ir drausminanti abi sandorio puses.

„Ne paslaptis, kad į miestus suvažiavus dideliam skaičiui studentų, nuomos sutartys yra sudaromos daug greičiau, neretai jos sudaromos net neapžiūrėjus būsto, vien peržiūrėjus nuotraukas skelbime. Vėliau, nutraukiant sutartį arba jai pasibaigus, gali kilti ginčų, kokia gi faktinė situacija buvo nuomos sutarties sudarymo metu. Buto savininkas gali pareikalauti žalos atlyginimo už neva sugadintą sofą arba subraižytas sienas. Jeigu yra konstatuotos faktinės aplinkybės, tai tokių ginčų dažniausiai išvengiama,“– pasakojo antstolis I. Gaidelis.

Kaip pripažino advokatas L. Vilys, viena iš faktų konstatavimo paslaugos alternatyvų – savarankiškai nusifotografuoti butą ir pridėti nuotraukas prie pasirašomos nuomos sutarties. Vis dėlto, antstolių užfiksuoti įrodymai – pranašesni. Viena vertus, antstoliai yra profesionalai, jiems keliami nešališkumo ir nepriklausomumo reikalavimai, todėl antstoliai konstatuoja faktines aplinkybes objektyviai ir išsamiai. Antra vertus – antstoliai šioje srityje turi sukaupę daug patirties, nes teikia paslaugą dažnai, kasmet įvairios aplinkybės konstatuojamos po keletą tūkstančių kartų. Pasak advokato, užsakovai kartais linkę traktuoti jiems svarbų objektą labai siaurai, o antstolis atsižvelgia ir į tai, kokį svorį vienas ar kitas įrodymas įgaus po tam tikro laiko ir kartu su kitais įrodymais.

Faktų konstatavimo klasika – statybų santykiai. Kaipkalbėjo antstolis I. Gaidelis, į antstolius kreipiasi tiek statybinės organizacijos, tiek patys statybininkai, tiek gyventojai. Dažnai fiksuojama turto būklė prieš kaimynystėje planuojamas statybas, statybų poveikis turtui ir jo būklė po statybų (pvz., suskilusios sienos), atliktų statybos darbų trukmė ir kokybė, įvairiausi broko pavyzdžiai, naudotos statybinės medžiagos ir kt. Pastaruoju metu sulaukiama daug prašymų fiksuoti atliktų darbų apimtis ir kokybę dar nebaigtame objekte, kurį palieka vienas darbų rangovas ir perima kitas. Tai apsaugo nuo vėlesnių ginčų dėl to, kiek statybos darbų buvo ar nebuvo padaryta iki rangovo pasikeitimo.

„Pavyzdžiui, jūs nusipirkote butą senamiestyje, jį suremontavote, įsirengėte. O po pusmečio greta jūsų namo yra pradedamos didžiulės statybos. Jūsų interesas – išsikviesti antstolį ir užfiksuoti, kaip atrodo butas prieš statybų pradžią. Jeigu statybų metu būstui nieko neatsitiks, tai faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas taip ir liks kaip civilinės atsakomybės draudimas: bus įrodymas, kad tam tikru metu butas buvo tvarkingas. Bet, jeigu dėl statybų poveikio buto sienos įtrūks, jūs turėsite įrodymą, kuriuo remdamiesi galėsite reikalauti, kad statybų vystytojas atlygintų nuostolius,“– iliustravo I. Gaidelis.

Pasak antstolio, ši paslauga taip pat gali apsaugoti sąžiningą statybos rangovą nuo nemalonumų, kai dėl kito rangovo ar paties užsakovo vėlavimų būna neįmanima laiku pradėti darbų. Pavyzdžiui, pagal sutartį sienos turi būti nudažytos iki rugsėjo 1-osios, o rugpjūčio pabaigoje jos dar net nesumontuotos. Užsakovas gali raminti, kad „nieko tokio“, tačiau sutartyje numatytos baudos. Kas žino, ar užsakovas vėliau jų nepareikalaus? Tokiais atvejais antstolis ir užfiksuoja, kad nesumontuotos sienos arba neatlikti kažkokie kiti darbai, kurie turi tiesioginės įtakos vėlesniems darbams.

Advokatas, M. Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto doktorantas L.Vilys

Advokatas L. Vilys prisiminė atvejį iš savo praktikos, kai klientui rekomendavo pasitelkti antstolį ir užfiksuoti, kad reikiamas darbų frontas statybos objekte tam tikrai datai neparuoštas. Tai išgelbėjo jo klientą nuo grėsusios didžiulės baudos. Užsakovas ir generalinis rangovas patys vėlavo paruošti darbų frontą pusantro mėnesio, tačiau, kai atėjo laikas surašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą, už vėlavimus statybos įmonei norėjo priskaičiuoti keleto ar net keliolikos tūkstančių eurų baudą. Argumentus, kad darbų frontas nebuvo laiku paruoštas, bandė atremti aiškinimais, kad „jūs nieko nesakėte“. Tada ir buvo pateiktas net ne vienas, o keletas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, nes objekto būklė buvo fiksuojama periodiškai. Be abejo, bauda šiuo atveju nebuvo taikyta.

Kaip teigė advokatas, statybų, ypač brangesnių, atvejais, faktinių aplinbkybių konstatavimas naudingas ir rangovui, ir užsakovui. Nes būna ir taip, kad pats rangovas bando manipuliuoti ir visais kanalais – elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis ir kt. –  rašo, esą darbų fronto nėra ir nepradeda dirbti objekte, nors darbų frontas faktiškai būna paruoštas.

Kaip įvertionti paslaugos kainos ir naudos santykį? Į klausimą, kada advokatas savo klientams pataria pasinaudoti faktinių aplinkybių konstatavimo paslauga ir kada tai apsimoka, L. Vilys atsakė manąs, kad dažniausiai vis dėlto apsimoka. Jo žodžiais, nesudėtinga palyginti faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugos kainą su galimo bylinėjimosi išlaidomis, tarp kurių būtų advokato išlaidos, žyminis mokestis ir sugaištas laikas, taip pat – patirtas nerimas, išgyvenimai. Vienu ir kitu atveju kainos gali skirtis dešimtis ar net šimtus kartų. Advokato teigimu, faktinių aplinkybių konstatavimas labai sumažina ginčų riziką, o jeigu ir tenka ginčytis teisme, tai šie įrodymai labai retai kvestionuojami.

Advokatas L. Vilys pateikė ir tokį pavyzdį, kad Lietuvos antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas įgaunba poveikį ušsienio šalyje. Vieną penktadienio pavakarę į Lietuvą iš Austrijos buvo atgabentas apgadintas krovinys. Situacija ne iš paprastųjų: vežėjas reikalavo greičiau iškrauti, draudėjų atstovai žadėjo atvažiuoti tik kitą dieną, o užsakovas nerimavo, ar nenutrūks gamyba. Pateikus Ausrijos įmonei faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo kopiją, pretenziją ir kitus dokumentuis, rekordiškai greitai – per savaitę – į Lietuvą buvo atgabentas naujas, geros kokybės reikiamų medžiagų krovinys. Antstolio protokole užfiksuotos faktinės aplinkybės pasitarnavo kaip įrodymas, kad krovinys buvo sugadintas jau pakrovimo metu ir kad už tai atsakingas pats gamintojas.

Laidos metu akcentuota, kad galimų faktinių aplinkybių konstatavimo atvejų sąrašas begalinis, nes praktikoje įmanoma konstatuoti beveik viską, kas vyksta ir egzistuoja paslaugos teikimo metu. Antstoliai kviečiami į akcininkų ar bankroto kreditorių susirinkimus, turto dalybų vietas, prekybos centrus, viešbučiius, restoranus ir daugybę kitų objektų, kur kyla šalių nesutarimai, siekiama išvengti nepagrįstų pretenzijų arba įrodyti savo reikalavimus. Daugėja prašymų fiksuoti įvairiausius duomenis elektroninėje erdvėje: fiksuojamas interneto svetainių turinys, internete paskleista informacija ir nuotraukos, susirašinėjimas elektroniniais laikais, susirašinėjimas naudojant mobiliąsias aplikacijas ar socialinius tinklus bei trumpąsias telefono žinutes.

Antstolis I. Gaidelis patvirtino, kad tokia anstolio pagalba pasitelkiama ir šeimos ginčų atvejais, šalims nesutariant dėl bendravimo su vaiku. Nors, deja, daugeliu panašių atvejų paisoma ne vaiko interesų, bet siekiama aiškintis tarpusavio santykius pasinaudojant vaiku. Vienas iš tėvų kartais sako, kad skyrium gyvenantis tėvas ar mama neatvyksta ir nebendrauja su vaiku, nors iš tiesų būna priešingai: atvykus nustatytu laiku, niekas neatidaro durų. Kaip atvykusiam ir neįleistam įrodyti šią aplinkybę? Pasitelkiamas antstolis, kuris fiksuoja vieno iš tėvų atvykimo laiką, vietą ir tai, buvo ar nebuvo sudaryta galimybė bendrauti su vaiku.

Kaip pasakojo advokatas, faktinių aplinkybių konstatavimas gali būti reikšmingas ir darbo santykiuose. Kartą šis paslauga padėjo įrodyti diskriminavimo dėl tautybės faktą. Žmogų, kuris jau ne vieną kartą kreipėsi į darbdavius ir vis negaudavo darbo, galiausiai į vieną darbovietę pasiuntė Užimtumo tarnyba. Numanant, kad scenarijus gali pasikartoti, kreiptasi į antstolį. Prieš ateinant pretendentui į konkrečią darbivietę, antstolis paskambino darbdaviui ir paklausė, ar darbo vieta tebėra laisva. Buvo patvirtinta, kad laisva. Tačiau ten nuėjęs žmogus darbo negavo esą dėl to, kad vieta jau užimta. Tada antstolis dar kartą paskambino ir paklausė, ar ta pati darbo vieta laisva ir atsakymas vėl buvo teigiamas. Turint šiuos įrodymus, paslaugos užsakovui buvo kur kas lengviau įrodinėti patirtos diskriminacijos faktą. Tai labai sustiprino jo poziciją teisme.

Kada kreiptis į antstolį laikas, o kada – per vėlu? Pasak pašnekovų,reikšmingas faktines aplinkybes verta užfiksuoti tada, kol jos dar yra nepakitusios ir kol žala, nuo kurios siekiama apsisaugoti faktų konstatavimu, dar nėra atsiradusi. Kartais antstolių prašoma patvirtinti buvus tam tikrus faktus tik iš nuotraukų. Tokias atvejais klientams paaiškinama, kad galima konstatuoti tik tai, kas matoma nuotraukose, o ne tai, kas buvo tikrovėje fotografavimo metu (kaip dažnas užsakovas norėtų).

Advokato L. Vilio žožiais, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas – tarsi laiko kapsulė, kurioje užfiksuojama, kas vyko tam tikru metu. Labai svarbu konkretus laikas, konkreti diena, ir valanda, kada kažkas vyko. Pavyzdžiui, gali kažas nukopijuoti interneto tinklalapį ir laikinai naudoti jį sau, vėliau tas tinklalapis gali būti modifikuotas. Neužfiksavus reikšmingų aplinkybių pažeidimo metu, vėliau tai padaryti tampa nebeįmanoma. „Labai aktualu laiku užfiksuoti tuos faktus, kurie gali išnykti“,– pabrėžė advokatas.

Lietuvos antstoliai – faktų konstatavimo lyderiai Baltijos regione. Lietuvos antstoliai yra faktų konstatavimo lyderiai Baltijos regione. Ši paslauga teikiama jau devynioliktus metus. Fizinių ir juridinių asmenų užsakymu įvairios faktinės aplinkybės Lietuvoje užfiksuotos daugiau kaip 51 tūkst. kartų.

Kaimyninėje Latvijoje faktinių aplinkybių konstatavimas taip pat populiarus, tačiau užsakymų skaičius čia  maždaug tris kartus mažesnis (nors gyventojų skaičius mažesnis tik 30 proc.). Latvijos antstolių rūmų pateiktais duomenimis, 2019 m. šios šalies antstoliai faktines aplinkybes konstatavo 996 kartus, 2020 m. – 1052 kartus, o per šių metų I pusmetį – 446 kartus. Dažniausiai (30 proc. atvejų) prašoma fiksuoti nekilnojamąjį turtą ir patekimą į nekilnojamąjį turtą, taip pat daug prašymų (26 proc. užsakymų) konstatuoti faktines aplinkybes elektroninėje erdvėje, o šeimos santykiai ir bendravimo su vaikais atvejai sudaro apie 7 proc. visų užsakymų. Kaip ir Lietuvoje, Latvijoje ši antstolių paslauga neprarado populiarumo ir pandemijos sąlygomis.

Estijoje, kurios antstoliai faktines aplinkybes klientų prašymu pradėjo konstatuoti tik prieš 3,5 metų (nuo 2018 m. sausio 1 dienos), paslaugos populiarumas kol kas nėra labai didelis. Faktinių aplinkybių konstatavimo srityje dirba tik keletas antstolių. Jų duomenimis, 2020 m. ši paslauga buvo suteikta 68 kartus, o per beveik septynis 2021 m. mėnesius – 53 kartus. Estijos antstolių teigimu, dažniausiai klientai prašo užfiksuoti įėjimą į patalpas, sudaryti turto sąrašą (būsto nuomotojo teisėms užtikrinti), bendravimo su vaikais aplinkybes. Covid-19 pandemijos metu Estijoje padaugėjo prašymų fiksuoti bendravimo su vaikais aplinkybes. Taip pat yra atvejų, kai prašoma fiksuoti su patentais ar pramoniniu šnipinėjimu susijusius faktus.

Į kurį antstolį kreiptis? Dėl faktų konstatavimo paslaugos Lietuvoje galima kreiptis į bet kurį antstolį. Antstolių kontaktai skelbiami Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėje.

Visi faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai registruojami Teisingumo ministerijos valdomoje Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų bazėje, kurioje saugomos ir elektroninės šių protokolų kopijos.

SEKITE MUS FACEBOOK!

 

 

Grįžti atgal