Grįžti atgal

Kad bauda netaptų keleriopai didesnė

Kad bauda netaptų keleriopai didesnė

Kaip išvengti papildomų nuostolių vairuotojui, kuris už pažeidimą kelyje nubaudžiamas administracine bauda? Į klausimus atsako ir pataria antstolis Andrius Bublys.

 „Administracinis nutarimas pasibaigus paskirtos baudos sumokėjimo terminui siunčiamas vykdyti antstoliui.

Jei teisės pažeidimą padaro savarankiškų pajamų neturintis nepilnametis nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, baudą už jį turėtų sumokėti tėvai arba juos atstojantys asmenys

Baudos sumokėjimo terminas yra 40 dienų. Jeigu per 40 dienų Eismo priežiūros tarnyba ir Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) negauna duomenų apie baudos sumokėjimą, pažeidėjui dar siunčiamas priminimas. Jeigu bauda nesumokama ir po priminimo, jos išieškojimas perduodamas antstoliams. Tai jau yra ženklas, kad bauda daugiau ar mažiau „pabrangs“, nes teks mokėti ir už antstolio darbą.

Nors 40 dienų yra pakankamai ilgas terminas, tebėra nemažai vairuotojų, kurie laiku nesumoka baudų. Be to, apie 80 proc. antstoliams išieškoti pateikiamų baudų yra nedidelės, neviršijančios 100 eurų. Atrodytų, kad tokias sumas per 40 dienų galėtų susimokėti beveik visi vairuotojai. Tad kodėl vis dėlto daugelis lieka nesumokėję?

Vieni pamiršta susimokėti, nes atidėlioja mokėjimą palankesniam momentui, pavyzdžiui, kol gaus atlyginimą ar pan. Dar kiti pasitiki artimaisiais, kurie pažada sumokėti baudas už juos, bet to kažkodėl nepadaro.

Antstoliai pastebi, kad nemažai nesusipratimų kyla ir dėl to, kad dalis vairuotojų bankuose arba mokėdami internetu nelabai atidžiai užpildo mokėjimo dokumentus. Pavyzdžiui, suklysta nurodydami arba iš viso nenurodo svarbių rekvizitų: asmens kodo, administracinio nutarimo numerio, įmokos kodo. Kartais, kai baudą už pažeidėją moka kitas asmuo, jis pamiršta nurodyti, už kokį asmenį moka.

Tokiais atvejais VMI negali gautų pinigų priskirti jokiai tikslinei kategorijai ir grąžina įmokas į mokėjų sąskaitas. Sąskaitų savininkai nebūtinai tikrina sąskaitų išrašus ir to dažnai net nepastebi, o Eismo priežiūros tarnyba baudas laiko nesumokėtomis ir siunčia nutarimus vykdyti antstoliams.

Tad jeigu žmogus tiesiog perveda pinigus ir neįsitikina, ar bauda sumokėta tinkamu būdu, ar apie sumokėjimą yra informuota Eismo priežiūros tarnyba, administracinis nutarimas gali iškeliauti pas antstolį.

Kai kurie žmonės klaidingai mano, kad tuo atveju, jeigu laiku nesumokėjo baudos, jie būtinai gaus kokį nors informuojantį antstolio laišką.

Reikėtų įsidėmėti, kad vykdydami administracinių baudų išieškojimą antstoliai nesiunčia raginimų jas susimokėti geruoju ir papildimai nebeinformuoja apie prievolės įvykdymo terminus. Pagal Civilinio proceso kodekso 661 straipsnį raginimas skolininkui nesiunčiamas, jeigu įvykdymo terminas yra numatytas įstatymuose ar vykdomajame dokumente. Administracinių baudų sumokėjimo terminas yra nurodytas Administracinių teisės pažeidimų kodekse, be to, šis terminas dažnai būna įrašomas ir pačiuose nutarimuose, kuriais paskiriamos tokios baudos.“
 
Lietuvos antstolių rūmų atstovo paaiškinimai grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Autoriaus nuomonė nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama teisiniuose ginčuose.
Grįžti atgal